I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

GMtf: Medaljen För tapperhet i fält i guld   Sverige

Instiftad år: 1789 Valör: Guld

PDF
tapperhet.pdf

Ytterligare information:
SE FLER VARIANTER AV DENNA MEDALJ I LISTNINGEN

Redan den 18 maj 1789 hade Gustav III instiftat två belöningsmedaljer, som skulle leva vidare och som formellt ännu inte avskaffats. Källa: Lars O. Lagerqvist, Svensk Numismatisk Tidskrift 2-2006

Karl XIII:s tapperhetsmedaljer förekommer i tre storlekar, en större (diameter 30mm - 7 1/2 storleken) och en mindre (diameter 11mm - 2:a storleken). Den i mindre storleken var inte en miniatyr utan en helt reguljär medalj. En tredje version med slät baksida förekommer, som är i 3:e storleken (diameter 15mm).

Denna medalj bars med texten utåt till skillnad mot de andra medaljerna benämnda "För tapperhet i fält". Motivet med Svärdsordens kors vändes mot frånsidan.

Ref: Hildebrand II, s. 291 Nr 25.


 

Uppladdad: 2007-09-27 15:49:29, av: PeO Sandberg.
Uppladdad: 2011-06-22 03:42:13, av: Richard Nyström.Senaste version - ringtyp, åtsida

Uppladdad: 2011-06-22 03:42:53, av: Richard Nyström.Senaste version - ringtyp, frånsida

Uppladdad: 2011-10-15 00:33:31, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2011-10-15 00:34:15, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2011-10-22 04:25:52, av: Richard Nyström.Åtsida - bakvänd av politiska skäl

Uppladdad: 2011-10-22 04:26:35, av: Richard Nyström.Frånsida - bakvänd av politiska skäl

Uppladdad: 2012-02-24 19:55:57, av: Richard Nyström.Åtsida före 1809

Uppladdad: 2012-02-24 19:56:16, av: Richard Nyström.Frånsida före 1809

Uppladdad: 2012-04-30 18:46:49, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2012-04-30 18:47:24, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2013-04-21 16:13:38, av: Richard Nyström.Armband med miniatyr

Uppladdad: 2013-04-21 16:14:03, av: Richard Nyström.Åtsida - miniatyr

Uppladdad: 2013-04-21 16:14:26, av: Richard Nyström.Frånsida - miniatyr

Kommentarer:
2013-06-26 00:34:33Richard Nyström
Rättelse:
Under Gustav V delades 5 st krönta tapperhetsmedaljer i guld ut till svenska officerare som tjänstgjorde vid persiska gendarmeriet. Den sista medaljen delades ut så sent som på 1920-talet.
PDF-med artikel uppladdat under varje listning av alla varianter tapperhetsmedaljen (-i fält; -till sjöss; och, -i krig).
2013-06-18 15:13:21Richard Nyström
För tapperhet i fält med band. Medaljen tillfördes krona upptill på 1880-talet. Delades ut senast år 1915 (Major Boris Möller, Sveriges sist levande mottagare av medaljen för tapperhet i fält - han hade, sårad, jagat iväg 80 rövare under strid i Persien).

Under fälttåget i Tyskland 1813 slogs medaljen i Berlin hos Firman Loos.

Källa:Karl XiV Johan, Fredskungen - ett 200-års minne, av Lars O. Lagerqvist,Ian Wiséhn och Nils Åberg.

Enligt 1951 års Krigsdekorationskommitté har denna medalj föreslagits bli ändrat på följande sätt:
A. Namnet ändrat till "För tapperhet i krig".
B. Åtsidesporträtt: Gustav VI Adolf
C. Kunglig krona: "Gustav Adolfs-krona"