I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

SvSångförbGM: Svenska Sångareförbundets Kungliga förtjänstmedalj i guld   Sverige

Instiftad år: 1909 Valör: Guld
Ytterligare information:
Svenska Sångarförbundet bildades 1909 av de då existerande länsförbund som organiserade manskörer runt om i landet. Vid grundandet hade man ca 500 körer och ca 13000 sångare som medlemmar.

Förbundets ändamål formulerades i den första paragrafen i den första stadgan: "Förbundet skall verka för den fyrstämmiga manssångens utövande, utbredande och höjande i musikaliskt avseende samt för stärkande av den svenska nationalkänslan". Lydelsen av ändamålsparagrafen ändrades genom åren, men som huvudändamål kvarstod att höja körsången i musikaliskt avseende, inte minst med avsikten att förnya repertoaren.

Den 1 juli 1997 gick Svenska Sångarförbundet samman med Sveriges Körförbund som företrädde den blandade körsången. Man antog då det tillfälliga namnet Sveriges Körförbund-Svenska Sångarförbundet. 1999 ändrades namnet till Riksförbundet Svensk körsång för att i oktober 2005 åter ta namnet Sveriges Körförbund. (Text från Wikipedia, 100511)


 

Uppladdad: 2010-05-18 22:25:16, av: PeO Sandberg.
Uppladdad: 2010-05-18 22:25:44, av: PeO Sandberg.reverse

Uppladdad: 2012-08-13 19:23:39, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2012-08-13 19:24:05, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2013-03-31 18:14:29, av: Sara Backlund.Svenska Sångarförbundet

Uppladdad: 2019-07-11 13:14:40, av: Richard Nyström.Etuibild

Uppladdad: 2019-07-20 23:35:48, av: Richard Nyström.Miniatyr - åtsida

Uppladdad: 2019-07-20 23:36:14, av: Richard Nyström.Miniatyr - frånsida

Kommentarer:
2013-09-01 00:59:42Jonas Arnell
Absolut inte. Medaljer får endast bäras av dem som emottagit dem för förtjänst av den som har rätt att förläna dem.

Eftersom detta är en kunglig medalj som säkert utdelas sällan, så lär det lätt uppdagas av andra körister vilket inte ställer dig i den bästa dager hos vare sig dem eller den utdelande organisationen... ;-)
2013-08-31 17:07:15Claes Hanson
Om man köper den på Tradera, och är med i en manskör i ett prdensällskap där medaljer får bäras...får man bära den då ?
2013-03-31 19:43:24Richard Nyström
Detta är en halvofficiell medalj. Enligt FM får medaljer inom denna kategori bäras till uniform. Som jag förstår det är det inget krav att de ska finnas listade på FM:s lista. Vad menar du med "inte godkänd", står detta uttryckligen någonstans?
2013-03-31 18:20:53Sara Backlund
Denna medalj är inte godkänd att bäras på militär uniform enligt FM Uniformsbestämmelser.