I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

SLFSM: Svenska Luftfartsförbundets (föregångare till KSAK) förtjänstmedalj i silver   Sverige

Instiftad år: 1928 Valör: Silver
Ytterligare information:
Åtsida: flygplan över del av norra halvklotet med de nordiska länderna.

Frånsida: stiliserat vingpar, text:
"SVENSKA LUFTFARTSFÖRBUNDET / FÖRTJÄNSTMEDALJ".

Jmf: SLFGM: Svenska Luftfartsförbundets förtjänstmedalj i guld, som har trekronorsornament i bandhängningsanordningen.

Svenska Luftfartsförbundet bildas år 1927 med syfte att främja civil luftfart. Initiativtagare var bröderna Florman. 1937 uppgår organisationen i det ”nystartade” KSAK.

Historia:
Carl August Wicander född 13 augusti 1885 i Berlin Tyskland, död 27 december 1952 i Lissabon, var en svensk direktör och industriledare. Han var son till korkfabrikanten Hjalmar Wicander.

Han tog flygcertifikat 1930 och valdes till ordförande i Svenska Luftfartsförbundet (SLF). Under 1930-talet bildades det ett stort antal riksorganisationer inom flyget och Wicander ansåg att organisationerna borde gå samman. Med eget kapital och en donation från Axel Wenner-Gren tog han död på SLF och överförde verksamheten till KSAK.

1940 ställde han medel till KSAK:s förfogande för att köpa det Meierska palatset på Malmskillnadsgatan i Stockholm, för att året därpå donera den bredvidliggande byggnaden till organisationen. År 1949 upprättade han ett testamente, i vilket han testamenterade Harpsund till svenska staten som rekreationsbostad för Sveriges statsminister. (Källa: Wikipedia).


 

Uppladdad: 2016-09-12 22:39:12, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2016-09-12 22:39:30, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2016-09-12 22:39:47, av: Richard Nyström.Förstoring

Uppladdad: 2019-08-15 20:28:55, av: Richard Nyström.Etuibild

Uppladdad: 2019-08-15 20:29:10, av: Richard Nyström.Etuibild

Kommentarer:
2016-09-12 22:49:12Richard Nyström
Robert Ljunglund vars medalj här avbildas var telegrafist vid en räddningsexpedition till Grönland.

SE-ABX Sverige var ett Junkers W 33 flygplan utrustat med pontoner som döptes till Sverige.

Flygplanet specialbeställdes från Junkers av Albin Ahrenberg för en flygning över Atlanten. Flygplanet var utrustad med en trimmad Junkers L 5 motor som skulle ge flygplanet en fart på 180 km/h och extra stora tankar hålla sig i luften cirka sju timmar. 29 juni 1929 startade man flygningen från Bergen via Färöarna, nådde man efter stora problem Reykjavik på Island. Under flygningen uppstod kraftiga motorvibrationer som resulterade i att ledningssystemen för bränsle och kylning skakades sönder. Man nådde Reykjavik på fem cylindrar och där propellern delvis satt löst på det nedsmälta propellernavet. Dessutom var kylaren och avgassystemet sprucket, den motordrivna bensinpumpen ur funktion och endast en av de handmanövrerade reservbensinpumparna i funktion. I Reykjavik monterade man in en ny Junkers L 5 reservmotor. På etappen till Grönland möttes man av en cyklonartad storm och åskväder och man landade vid Ivigtut för att invänta bättre väder. Under markuppehållet drabbades flygplanet av en cyklon som knäckte ena flottören samt skadade skev- och sidroder. När dessa skador var nödtorftigt reparerade startade Ahrenberg och telegrafisten Ljunglund från Ivigtut mot Labrador. Under flygningen drabbades man av ett åsknedslag i radioanläggningen som följdes av en mindre brand så när endast två timmars flygning återstod till Labrador tvingades man återvända till Grönland. På Grönland monterades flygplanet ner och återfördes till Sverige med båt.
WIKIPEDIA