I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

SMsm12: Medaljen Sui memores alios fecere merendo i silver av 12:e storleken   Sverige

Instiftad år: 1805 Valör: Silver
Ytterligare information:
"Åt dem som stadfäst sitt minne hos andra genom att göra goda gärningar".

Medaljen Sui memores alios fecere merendo är en motsvarighet till medaljen för berömliga gärningar dvs en belöning för livräddande insatser med fara för eget liv.

Exemplaret på bilderna kommer från Kungliga Myntkabinettets samling.

Ref: Hildebrand II, s. 255 Nr 34.
KMK, UUM

(RN)


 

Uppladdad: 2011-10-09 02:15:21, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2011-10-09 02:15:43, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2011-10-09 20:49:05, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2011-10-09 20:49:20, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2011-10-10 21:20:01, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2011-10-10 21:20:16, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2014-04-04 21:36:09, av: Richard Nyström.Åtsida - avslag i brons

Uppladdad: 2014-04-04 21:36:31, av: Richard Nyström.Frånsida - avslag i brons

Uppladdad: 2019-06-03 23:15:12, av: Richard Nyström.Åtsida - tennavslag

Uppladdad: 2019-06-03 23:16:05, av: Richard Nyström.Frånsida - tennavslag

Kommentarer: