I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

SödermanlbfbGM: Södermanlands Befälsutbildningsförbund förtjänstmedalj i guld   Sverige

Instiftad år: 1924 Valör: Guld
Ytterligare information:
Tidigare Södermanlands landstormsförbunds medalj i guld (SödermanllfbGM) - före 1943


 

Uppladdad: 2014-04-18 14:34:03, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2014-04-18 14:34:21, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2019-06-23 17:21:31, av: Richard Nyström.Miniatyr - åtsida

Uppladdad: 2019-09-19 17:51:53, av: Richard Nyström.Grupp - åtsidor

Uppladdad: 2019-09-19 17:52:16, av: Richard Nyström.Grupp miniatyrer

Uppladdad: 2013-07-08 18:10:38, av: Richard Nyström.Åtsida delvis skymd

Uppladdad: 2013-07-06 17:05:39, av: Richard Nyström.Åtsida - miniatyr

Kommentarer: