I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

SthLFKBM(5): Stockholms Länsförbund för Krishantering förtjänstmedalj i brons (5)   Sverige

Instiftad år: 1943 Valör: Brons
Ytterligare information:
Före år 2006 Stockholms Läns Försvarskommittés förtjänstmedalj i brons (SthlFKBM) och dessförinnan Stockholms Försvarskommittés förtjänstmedalj i brons (SthFKBM).

Skillnaden gentemot förutvarande medaljer är att murkronan upptill ej längre finns.

---

Stockholms länsförbund för krishantering, SLFK, har sedan snart 70 år sysslat med säkerhets- och försvarsfrågor kopplade till aktuell hotbild mot Sverige.

Stockholms Länsförbund För Krishantering har anor bakåt till 1941 när det bildades som Stockholms Läns Försvarskommitté (SLFK). Det nya namnet Stockholms Länsförbund För Krishantering tillkom 2006 - och har kvar samma förkortning SLFK.

Det pågår diskussioner om att byta namn från "krishantering" till "krisberedskap". Vid namnbyte kommer medaljerna att ändras.


 

Uppladdad: 2013-08-26 18:19:29, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2013-08-26 18:19:43, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2013-08-26 18:20:06, av: Richard Nyström.Etuibild

Uppladdad: 2019-06-03 17:11:35, av: Richard Nyström.Grupp

Kommentarer:
2019-06-05 10:48:43Mikael Sundbom
Ja så kan det vara.
Unibest är kanske inte det bästa att utå ifrfån i alla lägen. Det verkar vara mycket fel i den.
I Unibest nämns, med spänne msp; och med bandspänne mbdsp. Jag vet inte vad som är skillnaden på dessa två.
2019-06-05 10:32:54Jonas Arnell
Vad jag ser har Unibest inte uppdaterat förkortningen än.

Det finns gott om exempel på att föreningar haft en förkortning och medaljen en annan: dels kan medaljförkortningen har kodifierats före föreningsförkortningen, dels kan det vara så att den naturligaste medaljförkortningen redan är upptagen.

Då den aktuella föreningen förkortat sig med "S" och medaljen alltid förkortats med "Sth" så finns det inget skäl till varför man skulle ändra bruket i en ny förkortning. Ändrat.
2019-06-04 06:52:22Mikael Sundbom
En fundering på förkortningen.
Har tittat runt lite hur Stockholm förkortas. Borde förkortningen vara Sthlm? Som det är nu så förkortas Stockholm lite olika. Enbart S används även som förkortning för Sverige/Sveriges-/svenska-.