I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

1.mekdivMM: 1. Mekaniserade Divisionens minnesmedalj   Sverige

Instiftad år: 2005 Valör: Silver
Ytterligare information:
Detta är 1.Mekaniserade Divisionens Minnesmedalj. Togs fram 2005 när Divisionsstaben avvecklades. Divisionsstaben (1.Mekaniserade Divisionen) sattes upp när fördelningsstaberna avvecklades 2000. Tyvärr levde staben bara en kort tid innan den avvecklades.


 

Uppladdad: 2017-09-27 14:42:46, av: Mikael Sundbom.Åtsida

Kommentarer: