I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

Minnesmedalj över segern vid Dennewitz 1813   Sverige

Instiftad år: 1813 Valör: Silver
Ytterligare information:
Slaget vid Dennevitz ägde rum den 6 september 1813.

"Marskalken Ney (Fursten af Moskwa) sändes af Napoleon med en här af 70,000 man att utföra den plan, som för Oudinot misslyckats. En mördande strid uppstod vid Jüterbogk och vid byn Dennewitz. Oaktadt Preussarnes tappra anfall syntes dock Fransmännens seger vara afgjord; men i hast ändrades förhållandet då Carl Johan, efter en forcerad march af 4 Svenska mil, framryckte med en talrik här af Ryska och Svenska trupper, hvilkas artilleri spridde förödelse i den Franska armeen, som fullkomligt slagen med en oerhörd förlust skingrades i vild flykt".

Denna medalj är i 3:e storleken. Medaljen är graverad av C. Enhörning.

Åtsida: Kronprins Karl Johan i profil, utan omskrift

Frånsida: DENNEVITZ D. 6 SEPT. 1813., i tre rader.

Gravör: C. Enhörning.

Ref: Hildebrand II, s. 330-331 Nr 12.


 

Uppladdad: 2011-09-18 17:44:08, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2011-09-18 17:44:27, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2011-10-23 23:33:14, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2011-10-23 23:34:04, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2019-07-12 09:40:33, av: Richard Nyström.
Uppladdad: 2019-09-29 20:15:17, av: Richard Nyström.
Kommentarer: