I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

MMSMGM: Militärmusiksamfundets minnesmedalj för Svensk Militärmusik   Sverige

Instiftad år: 1971 Valör: Guld
Ytterligare information:
Medaljen instiftades med anledning av militärmusikens avskaffande 1971. Den kunde lösas ut av de i militärmusiken verksamma eller av medlemmarna i Militärmusiksamfundet, eller som namnet då var, Svenska Marschfrämjandet.

Instiftad på årsmötet den 19 mars 1971, fastställd av presidiet den 1 juni 1971.

§ 1 Medaljen hugfäster minnet av den svenska militärmusiken, då denna ersättes med statens regionmusik den 1 juli 1971.

§ 2 Medaljen är av 7:e storleken och utförd i förgylld metall. Åtsidan uppvisar ett lyraklockspel inom en lagerkrans och frånsidan Svenska marschfrämjandets emblem och utmed kanten texten TILL MINNE AV SVENSK MILITÄRMUSIK 30.6.1971. Medaljen bäres på bröstet i ett band av vattrat, rött sidan med svarta kanter.

§ 3 Berättigad att bära medaljen är den som den 30 juni 1971 antingen a) är medlem i Svenska marschfrämjandet, b) är svensk militärmusiker, aktiv, i reserven eller frivillig, eller c) har pensionerats från den svenska militärmusiken.

§ 4 Därtill berättigad äger att mot ett belopp av 35 kronor lösa ut ett exemplar av medaljen.

§ 5 Svenska marschfrämjandets presidium kan dessutom utdela medaljen till personer, vare sig dessa är berättigade enligt § 3 eller ej.

§ 6 Innan beslut om utdelande av medalj enligt § 5 fattas skall ärendet beredas av en därtill av presidiet utsedd medaljföredragare.

§ 7 Över innehavare av medaljen skall förteckning föras.

Källa: http://militarmusik.se/utmarkelser/


 

Uppladdad: 2007-09-04 21:44:40, av: PeO Sandberg.
Uppladdad: 2012-12-25 18:26:21, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2013-01-13 16:30:41, av: Jonas Arnell.revers

Uppladdad: 2015-06-06 12:37:30, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2015-06-06 12:37:50, av: Richard Nyström.Frånsida

Kommentarer: