I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

Kon:sGM12mserafb: H.M. Konungens medalj i guld av 12:e storleken i Serafimerordens band   Sverige

Instiftad år: 1813 Valör: Guld
Ytterligare information:
12:e storleken = 43 mm i diameter.

Tillverkad fram t o m 2011 av nu nedlagda Myntverket i Eskilstuna. Fr o m 2013 ska medaljen tillverkas hos Svenska Medalj AB i Eskilstuna. Montering skedde hos Kungl. Ordensjuvelerare Lars Kjellander i Stockholm t o m 2015. Ny frånsida med lagerblad tillkom år 2015, förut var frånsidan slät.


MEDALJÖRER

Ulf Adelsohn, landshövding (1999)
Rune Andersson, direktör (2013)
Gudrun Antemar, riksrevisor (2013)
Percy Barnevik, direktör (1986)
Ingmar Bergman, regissör (1998)
Anders Björck, landshövding, förutvarande riksdagens 1:e vice talman (2003)
Hans Blix, f.d. generaldirektör (1998)
Bengt Dennis, riksbankschef (1994)
Ulf Dinkelspiel, direktör (1999)
Ingemar Eliasson, landshövding (2003)
Jan Eliasson, ambassadör (2005)
Horace Engdahl, Svenska Akademiens ständige sekreterare (2004)
Lars Engwall, kabinettskammarherre (2013)
Lars Eric Ericsson, förutvarande landshövding (2013)
Eva Eriksson, förutvarande landshövding (2013)
Per Eriksson, rektor Lunds universitet (2012)
Kjell-Olof Feldt, förutvarande statsråd (2007)
Johan Gernandt, advokat (2013)
Anita Gradin, EU-kommissionär, f.d. statsråd (1998)
Peter Gudmundson, rektor Kungliga Tekniska Högskolan (2011)
Pehr G. Gyllenhammar, direktör (1981)
Stig Hagström, f.d. universitetskansler (1998)
Kurt Hellström, direktör (2013)
Gun Hellsvik, förutvarande statsråd (2009)
Antonia Ax:son Johnson, direktör (1995)
Viveca Ax:son Johnson, generalkonsul (2013)
Ingvar Kamprad, direktör (2004)
Caroline Krook, biskop emerita (2010)
Anna-Greta Leijon, direktör, f.d. statsråd (2002)
Lars Leijonborg, förutvarande statsråd (2011)
Lars Nittve, Moderna museets överintendent (2009)
Peter Nordbeck, viceamiral (2013)
Maud Olofsson, förutvarande statsråd (2013)
Leif Pagrotsky, förutvarande statsråd (2013)
Mats Paulsson, direktör (2010)
Carl Axel Petri, f.d. hovrättspresident och statsråd (1988)
Mats Svegfors, landshövding (2000)
Margaretha af Ugglas, förutvarande statsråd (1996)
Lena Hjelm Wallén, f.d. vice statsminister (2008)
Marcus Wallenberg, direktör (2007)
Peter Wallenberg, direktör (1983)
Peter Wallenberg, styrelseordförande (2011)
Margot Wallström, EU-kommissionens vice ordförande (2008)
Bengt Westerberg, f.d. statsråd (2007)
Maria Wetterstrand, förutvarande språkrör (2013)
Anne Wibble, f.d. statsråd, Industriförbundets chefsekonom
Olle Wästberg, f.d. generaldirektör


 

Uppladdad: 2011-06-08 20:55:55, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2011-06-08 20:56:18, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2018-06-27 14:24:55, av: Richard Nyström.Åtsida - nyare porträtt av Ernst Nordin.

Uppladdad: 2013-02-01 19:30:09, av: Richard Nyström.Riksmarskalken

Uppladdad: 2013-02-01 19:31:00, av: Richard Nyström.Dam

Uppladdad: 2013-03-24 11:16:56, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2016-04-11 00:20:43, av: Richard Nyström.Åtsida - tilldelad f d Rikspolischef Carl Persson (1919-2014)

Uppladdad: 2016-04-11 00:23:04, av: Richard Nyström.Frånsida - tilldelad f d Rikspolischef Carl Persson (1919-2014)

Uppladdad: 2016-06-03 00:39:58, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2016-06-03 00:40:42, av: Richard Nyström.Frånsida - ny från år 2015

Uppladdad: 2016-06-03 18:03:34, av: Richard Nyström.Produktionsbild

Uppladdad: 2016-07-01 22:07:35, av: Richard Nyström.Produktionsbild

Uppladdad: 2017-01-25 20:44:47, av: Richard Nyström.Tillverkningsbild från Svenska Medalj AB

Uppladdad: 2017-01-25 20:48:13, av: Richard Nyström.Medalj buren av akademiledamoten Horace Engdahl

Uppladdad: 2018-09-04 21:15:37, av: Richard Nyström.
Uppladdad: 2019-06-13 21:00:56, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2019-06-13 21:01:06, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2019-07-12 12:08:49, av: Richard Nyström.Etuibild - åtsida

Uppladdad: 2019-07-12 12:09:09, av: Richard Nyström.Etuibild - frånsida

Uppladdad: 2019-08-22 21:41:37, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2019-08-22 21:42:04, av: Richard Nyström.Frånsida

Kommentarer: