I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

IIRFVGM/FFIVGM: Insatsingenjörernas Gösta Larsson Guldmedalj   Sverige

Instiftad år: 1998 Valör: Guld
Ytterligare information:
Denna medalj är identisk för båda perioderna med olika namn Insatsingenjörernas /Flygfältsingenjörernas/ Veteranklubbs Gösta Larsson-medalj.

Gösta Larsson var en ledande pionjär i tillblivelsen av Flygfältsingenjörernas Riksförbund.

Frånsidestext: "VETERANERNAS TACK OCH HYLLNING". Plats i nedre halvan för namngravyr.

Insatsingenjörenas riksförbund (IIR) hette tidigare Flygfältsingenjörsföreningen (FIFF), namnbytet skedde vid årsskiftet 2007/2008.

Insats­ingenjörerna

Insatsingenjörerna organiserar ca 400 ingenjörer med en bred civil och militär kompetens. Vi är en kompetenspool dit organisationer eller myndigheter kan vända sig för att få rätt personal med efterfrågad kompetensprofil oavsett om det är militär eller civil verksamhet, och oavsett om det är ett nationellt eller internationellt uppdrag.

Besök hemsidan: www.insatsingenjorerna.se


 

Uppladdad: 2019-07-01 20:22:42, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2019-07-01 20:23:15, av: Richard Nyström.Medaljdiplom

Kommentarer: