I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

SvFotSM: Svenska Fotografernas Förbunds förtjänstmedalj i silver   Sverige

Instiftad år: 1935 Valör: Silver
Ytterligare information:
Om Svenska Fotografers Förbund

Svenska Fotografers Förbund, SFF, bildades 1895 och är Sveriges äldsta intresseorganisation för yrkesfotografer. En av stifterna till förbundet var Herman Hamnqvist.

SFFs främsta uppgift är att stärka och utveckla yrkesvillkoren för fotografer. Verksamheten innefattar allt från rådgivning i pris- och upphovsrättsfrågor, teknisk support till avancerad utbildning och riktlinjer för hur branschen ska hantera digitala bilder.

SFF bevakar fotografernas upphovsrätt genom remisser, opinionsbildningoch samarbete med andra upphovsmannaorganisationer i Sverige och Europa, och tecknar kollektiva avtal på områden som ligger utanför den enskilde fotografens kontroll – som biblioteksersättning, utställningsersättning,avtal om kopiering i skolor och vidaresändning av television i kabel. Avtal som dessa balanserar upphovsrättslagens inskränkningar och ger fotograferna betalt när bilderna används.

Förutom att bevaka fotografernas upphovsrätt bevakar SFF fotografernas kultur-, arbetsmarknads-, utbildnings- och näringspolitiska intressen. I KLYS (konstnärliga och litterära yrkesutövares samarbetsnämnd) sker SFF:s övergripande yrkespolitiska arbete. Genom våra representanter i Konstnärsnämnden, Författarfonden och Bildkonstnärsfonden bevakas fotografers och fotografins plats i dessa sammanhang.

SFF startades 1895 och är därmed en av Sveriges äldsta branschorganisationer. Syftet med förbundet är och var att:

Främja utvecklingen av fotografin och bevaka och befordra fotografin och dess utövares intressen i Sverige.
Med dagens ca 1800 medlemmar är SFF det största fotografförbundet i Norden.

Utöver förbundsstyrelsen finns en sektionsstyrelse för fotoförfattar- och illustratörsektionen som arbetar med frågor relaterade till fotoboksutgivning. Fotoförfattarsektionen inom SFF ansvarar också för Svenska Fotobokspriset som hålls årligen.
Hemsida: https://www.sfoto.se/


 

Uppladdad: 2019-09-20 20:35:33, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2019-09-20 20:40:37, av: Richard Nyström.Åtsida - jetong

Uppladdad: 2019-09-20 20:40:59, av: Richard Nyström.Frånsida - jetong

Uppladdad: 2019-09-22 14:40:43, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2019-09-22 14:41:04, av: Richard Nyström.Frånsida

Kommentarer: