I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

FAKSM: Frivilliga Automobilkårernas Riksförbunds förtjänstmedalj i silver   Sverige

Instiftad år: 1934 Valör: Silver
Ytterligare information:
Förtjänstmedalj i SILVER tilldelas medlem för verksamhet, som utövats i minst 10 år.
Förtjänstmedalj kan även tilldelas annan person, som genom synnerligen förtjänstfulla
insatser gagnat FMK:s syften.


 

Uppladdad: 2017-03-04 17:59:39, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2013-12-23 05:01:29, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2013-12-23 05:01:53, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2015-05-08 21:48:09, av: Richard Nyström.Grupp - åtsidor

Uppladdad: 2015-05-08 21:48:33, av: Richard Nyström.Grupp - frånsidor

Uppladdad: 2015-05-08 21:48:54, av: Richard Nyström.Grupp - frånsidor

Uppladdad: 2017-03-04 18:05:04, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2019-08-12 13:44:17, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2019-08-12 13:44:43, av: Richard Nyström.Frånsida

Kommentarer:
2019-07-10 16:08:17Richard Nyström
Dubbletter som slunkit med...
2019-07-10 10:29:11Mikael Sundbom
De två sista bilderna är fel. De är från Blåstjärnan.