I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

KungshlfGM(1): Kungsholms Landstormsförenings förtjänstmedalj i guld - (1)   Sverige

Instiftad år: 1924 Valör: Guld
Ytterligare information:
Äldre version. Jmf KungshBFGM(2): Kungsholms Befälsförenings förtjänstmedalj i guld (FBU) - (2).


 

Uppladdad: 2019-09-01 16:34:29, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2019-09-01 16:34:53, av: Richard Nyström.Grupp - åtsidor

Uppladdad: 2019-09-11 10:57:36, av: Richard Nyström.Miniatyr - åtsida

Uppladdad: 2019-09-11 10:58:07, av: Richard Nyström.Miniatyr - frånsida

Uppladdad: 2019-09-11 10:58:46, av: Richard Nyström.Grupp miniatyrer

Kommentarer: