Fritextsök medalj:

 

SödermanlHushGM: Södermanlands läns Kungl. Hushållningssällskaps medalj i guld av 9:e storleken   Sverige

Instiftad år: 1816 Valör: Guld
Ytterligare information:
Södermanlands läns hushållningssällskap bildades år 1814. Det gick samman med Uppsala och Stockholm 2005.

Första gången sällskapet erhöll auktorisation att prägla medalj var 1816 enligt Hildebrand II s. 300-301 Nr 44.


 

Uppladdad: 2018-01-27 18:56:15, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2018-01-27 18:56:37, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2018-01-27 18:56:57, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2018-07-27 22:01:56, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2018-07-27 22:02:09, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2018-07-27 22:02:23, av: Richard Nyström.Etuibild

Kommentarer: