I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

SödermanlHushGM(2): Södermanlands läns Kungl. Hushållningssällskaps medalj i guld av 9:e storleken (2)   Sverige

Instiftad år: 1816 Valör: Guld
Ytterligare information:
Södermanlands läns hushållningssällskap bildades år 1814. Det gick samman med Uppsala och Stockholm 2005. Senare version jmf (1).

Första gången sällskapet erhöll auktorisation att prägla medalj var 1816 enligt Hildebrand II s. 300-301 Nr 44.


 

Uppladdad: 2018-01-27 18:56:15, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2018-01-27 18:56:37, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2018-01-27 18:56:57, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2018-07-27 22:01:56, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2018-07-27 22:02:09, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2018-07-27 22:02:23, av: Richard Nyström.Etuibild

Uppladdad: 2019-07-06 23:24:06, av: Richard Nyström.Grupp - åtsidor

Uppladdad: 2019-07-06 23:24:42, av: Richard Nyström.Grupp - frånsidor

Kommentarer: