I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

NorrlARKFFt(1): Norrlands Artilleriregementes (A 4) kamratförenings förtjänsttecken (1)   Sverige

Instiftad år: 1942 Valör: Guld
Ytterligare information:
Medalj stämplad 1943. Tillverkare: C.F. Carlman, Kongl. Ordens-juvelerare, Regeringsgatan. Instiftad 1942.

Utförandet av de tre kronorna påminner om en annan medalj:

SAFRGHt: Svenska Arméns och Flygvapnets Reservofficersförbunds hederstecken i guld (bild nedan). 

Uppladdad: 2017-06-03 20:41:32, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2017-06-03 20:41:59, av: Richard Nyström.Etuibild

Uppladdad: 2017-06-03 20:42:21, av: Richard Nyström.Etuibild - lock

Uppladdad: 2017-06-03 20:44:26, av: Richard Nyström.Jmf: SAFRGHt: Svenska Arméns och Flygvapnets Reservofficersförbunds hederstecken.

Uppladdad: 2017-06-03 20:50:45, av: Richard Nyström.Tre kronor - jämförelse

Uppladdad: 2017-06-03 20:51:02, av: Richard Nyström.Tre kronor - jämförelse

Uppladdad: 2017-06-13 10:51:46, av: Mikael Sundbom.Frånsida

Uppladdad: 2017-06-13 11:06:40, av: Mikael Sundbom.Åtsidan

Uppladdad: 2018-10-30 14:29:29, av: Mikael Sundbom.Avslag

Uppladdad: 2019-06-06 22:53:05, av: Richard Nyström.Grupp - miniatyrer

Uppladdad: 2019-06-07 09:41:20, av: Mikael Sundbom.Grupp - Miniatyr frånsida

Kommentarer:
2017-08-30 13:06:25Richard Nyström
Nu så
2017-08-30 08:43:19Mikael Sundbom
Bra-- Men förkortningen är fortfarande fel.
2017-08-29 22:46:19Richard Nyström
Det är fixat nu Mvh
2017-08-29 13:50:20Mikael Sundbom
Detta är ett förtjänsttecken. Så benämningen är fel.
2017-06-13 11:12:23Mikael Sundbom
Just denna medalj är utdelad till Major Carl Olof Julius Nordzell. Nordzell tillhörde Fälttygkåren. Medaljen utdelades 1943 vid 50-års jubileet av regementet. Det året utdelades det totalt 12st förtjänstmedaljer.
2017-06-13 10:55:13Mikael Sundbom
Detta är en äldre variant på kamratföreninges förtjänstmedalj. Den byttes ut någongång på 60-talet.
2017-06-05 18:47:40Richard Nyström
Medalj.nu framför ett varmt tack till Mikael Andersson, föreningen Jämtlands Fältartilleri (JFA) och Hugo Nystrand, Artillerimuseet i Kristianstand för sakkunnig hjälp att identifiera denna medalj. Mvh RN