I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

-: Kungliga medaljen Memoriae Pignus i guld/silver av 11:e och 12:e storlekarna   Sverige

Instiftad år: 1840 Valör: Guld

PDF
20190810_112841.jpg
gn 301 schier - druckfassung (kopia).pdf

Ytterligare information:
Memoriae Pignus betyder: "Bevis på hågkomst".

Förekom både som bärbar och "att förvaras".

Ytterligare information ges i bifogade PDF

Denna medalj var en slags föregångare till medaljen "Litteris et Artibus". Instiftad av kronprins/arvfurste Oskar (I) och endast utdelad under hans kronprins- och kungatid. Förekommer både som bärbar och icke-bärbar version. Memoriae pignus betyder motsvarande "minnestecken". Osäkert instiftande år, men första ex utdelat år 1840. De medaljer som utdelades under kronprinstiden förefaller endast ha varit i silver.

"Att förvaras"
Första versionen med kronprins Oskars porträtt var präglat i 11:e storleken - diameter 44 mm (Hildebrand II nr 45). Med kungatitel präglades medaljen i 12:e storleken (Hildebrand II nr 46). Gravör: P. Lundgren. Ett exemplar tilldelad dansken E. Meyeren har ögla upptill fast den står som "att förvaras" i Torgny Lindgrens uppsats. Huruvida det handlar om en egenmontering eller inte är osäkert och behöver kontrolleras mot arkiv (bild nedan).

En version i guld har påträffats i Tyskland med diameter: 43 mm. Vikt: 52,25 gr. Bild nedan.

"Att bäras"
8:e storleken att bäras på bröstet (Hildebrand II nr 47).

Källor:

1) Hildebrand II nr 45, 46, 47 s. 423-424:

"Konungens enskilda som minnesgåfva eller
belöning utdelade medaljer.

Konung Oscar lät redan som Kronprins åt sig
gravera en sådan minnespenning. Jfr Konung Carl XIV
Johan, n. 70—75.

45.

Åts. OSCAR REGN. SVEC. ET NORV. PR. SUCCESSOR.
Bröstbilden, h. s., bar. — Nedanför: l. p. lundgren f.

Fråns. MEMORIAE PIGNUS inom en lagerkrans.*

Diam. 14 lin. (11:e storl.). Grav. af L. P. Lundgren. St.
på K. Myntet. — K. Mk. o. B-n i silfver. H. Maj:t Konung
Oscar II:s saml. i guld.

46.

Ats. Densamma som till n. 25.

Fråns. MEMORIAE PIGNUS inom en lagerkrans.

Diam. 14 1/2 lin. (12:e storl.). Grav. af L. P. Lundgren. St.
på K. Myntet. — K. Mk. o. B-n i silfver.

47.

Åts. OSCAR REX SVECIAE NORVEGIAE GOTH. ET
VANDAL. Bröstbilden, v. s., bar. — Nedanför: Lea Ahlborn.

Fråns. MEMORIAE PIGNUS inom en lagerkrans.

Diam. 10 1/2 lin. (7 1/2 storl.). Grav. af Lea Ahlborn senare
än den föregående. St. på K. Myntet. — K. Mk. o. B-n i
silfver. ■

48.

Åts. OSCAR REX SVECIAE NORVEGIAE GOTH. ET
VANDAL. Bröstbilden, v. s., bar. — Nedanför: L. A.

Fråns. MEMORIAE PIGNUS inom en lagerkrans.

* Denna frånsida har någon gång, förmodligen af misstag, blifvit
sam-manpräglad med åtsidan af n. 4.

Diam. 5 lin. (1 1/2 storl.). Grav. af Lea Ahlborn för någon,
som önskat bära denna miniatyrmedalj i stället för den större
på civil drägt. St. på K. Myntet. — K. Mk., B-n, Hr
Oldenburgs saml. i silfver."


2) Torgny Lindgren, Anteckningar om Oskar I:s medalj Memoriae Pignus. Nordisk Numismatisk Tidskrift 1953, samt senare tillägg (s. 185:1957).

 

Uppladdad: 2014-03-31 02:38:19, av: Richard Nyström.T. Lindgren s. 186 - E. Meyerens exemplar tilldelat 1849.

Uppladdad: 2014-03-31 02:38:39, av: Richard Nyström.T. Lindgren s. 186 - E. Meyerens exemplar tilldelat 1849.

Uppladdad: 2014-03-27 22:16:54, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2014-03-27 22:17:08, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2014-03-27 22:19:44, av: Richard Nyström.T. Lindgren s. 198

Uppladdad: 2014-03-27 22:20:03, av: Richard Nyström.T. Lindgren s. 199

Uppladdad: 2014-03-28 01:46:42, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2014-03-28 01:47:04, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2014-03-28 01:47:50, av: Richard Nyström.Åtsida - avslag i silver

Uppladdad: 2014-03-28 01:48:12, av: Richard Nyström.Frånsida - avslag i silver

Uppladdad: 2014-03-28 01:48:36, av: Richard Nyström.Åtsida - avslag i brons

Uppladdad: 2016-09-16 13:33:52, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2016-09-16 13:34:08, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2018-10-22 21:33:25, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2018-10-22 21:33:39, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2019-06-23 18:30:50, av: Richard Nyström.
Uppladdad: 2019-08-12 20:39:53, av: Richard Nyström.Åtsida - tilldelad Rudolf Käufer - enskild ägo

Uppladdad: 2019-08-12 20:40:15, av: Richard Nyström.Frånsida - tilldelad Rudolf Käufer - enskild ägo

Uppladdad: 2019-08-12 20:40:41, av: Richard Nyström.Randgravyr

Uppladdad: 2014-03-28 01:48:56, av: Richard Nyström.Frånsida - avslag i brons

Uppladdad: 2014-03-28 00:07:24, av: Richard Nyström.T. Lindgren s. 183

Uppladdad: 2014-03-27 22:24:42, av: Richard Nyström.T. Lindgren s. 186

Kommentarer:
2019-08-11 21:29:23Michael Boehmer
Hello Richard,

i can send you the article by e-mail if you want.

Many greetings,

Michael B.
2019-08-11 10:12:10Richard Nyström
Dear Mr Boehmer,
Many thanks for your kind info about this interesting article. We would very much like to read it. Do you by any chance have a link to this article?

Your sincerely,

Richard N
2019-08-10 11:47:17Michael Boehmer
Hello! I apologize first for my bad english.

I would like to informiert you, that there is a new article on this topic:

In the german numismatic Journal

"Geldgeschichtliche Nachrichten Nr. 301, Januar 2019"

The Autor was able to prove man new pieces. At the End of the Article is a Listing of All known medals and recipients.


Thank you!
2019-08-10 11:45:52Michael Boehmer
Hello! I apologize first for my bad english.

I would like to informiert you, that there is a new article on this topic:

In the german numismatic Journal

"Geldgeschichtliche Nachrichten Nr. 301, Januar 2019"

The Autor was able to prove man new pieces. At the End of the Article is a Listing of All known medals and recipients.


Thank
2016-10-18 15:52:23Richard Nyström
"Konungen, som låtit sig förevisas artisterna Höckert och Larsons sednare arbeten, och förklarat sin synnerliga tillfredsställelse med desamma, har behagat tilldela hrr Höckert och Larson hvardera en större guldmedalj med konungens bröstbild och inskription: Memoriae pignus, samt tillåta dem att i högblått band på bröstet bära samma medaljer."

Folkets röst
Datum: 1858-03-20
Sid: 2.