I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

Version(1)GM/SM: Allmänna Brandförsäkringsverkets förtjänstmedalj - äldre (1)   Sverige

Instiftad år: 1818 Valör: Guld
Ytterligare information:
Ursprungliga medaljen i 8 storleken med diameter ca 31 mm. Ref: Hildebrand II s. 373 nr 98.

FÖR MEDBORGERLIGT NIT

Denna medalj var en tapperhetsmedalj i samband med rådigt ingripande vid brandsläckning.

Förlagan till medaljen utformades av Lars Grandel (1750-1836).

Medaljen återupplivad 1939. Jmf: ABFVGM(2): Allmänna Brandförsäkringsverkets förtjänstmedalj - yngre (2). Bandet sannolikt rött som den nyare medaljen.

En senare jetong i silver avbildas nedan - ej bärbar.


 

Uppladdad: 2016-09-21 22:11:44, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2016-09-21 22:12:03, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2017-09-02 23:20:33, av: Richard Nyström.Åtsida - Jetong i silver 50 mm i diameter

Uppladdad: 2017-09-02 23:21:06, av: Richard Nyström.Åtsida - Jetong i silver 50 mm i diameter

Uppladdad: 2017-09-02 23:21:33, av: Richard Nyström.Frånsida - Jetong i silver 50 mm i diameter

Uppladdad: 2017-09-02 23:22:15, av: Richard Nyström.Etui med inskrift - Jetong i silver 50 mm i diameter

Uppladdad: 2019-06-13 20:59:17, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2019-06-13 20:59:26, av: Richard Nyström.Frånsida

Kommentarer: