I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

MDGMSM: Gotlands militärdistrikts (MD G) minnesmedalj   Sverige

Instiftad år: 2005 Valör: Silver
Ytterligare information:
Instiftad 2005.
Medaljen är av 8:e storleken. oval.
Medaljband: Kluvet i blått, gult och blått. Bandet är belagt med en miniatyr av distriktets heraldiska vapen.
Fastställd förkortning: MDGMSM

Information och bilden är hämtad från:
http://www.tjelvar.se
Gå gärna dit för mer information


 

Uppladdad: 2010-03-05 08:29:16, av: PeO Sandberg.
Uppladdad: 2019-09-27 14:48:14, av: Richard Nyström.Åtsida

Kommentarer:
2012-06-17 10:12:16Christian Löving
Vilka är det som har tillåtelse att bära denna medalj?