Fritextsök medalj:

 

VGRSGSM: Vaxholms grenadjärregementes (I 26) skyttegilles medalj   Sverige

Instiftad år: ? Valör: Silver
Ytterligare information:
Diameter 31 mm. Vaxholms grenadjärregemente, I 26 var ett svenskt infanteriförband inom Krigsmakten som verkade i olika former mellan åren 1902 och 1939. Förbandet var förlagt till Stockholm och senare till Rindö.


 

Uppladdad: 2014-10-06 23:25:51, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2014-10-06 23:26:05, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2018-09-03 10:02:36, av: Mikael Sundbom.Åtsida

Uppladdad: 2018-09-03 10:02:50, av: Mikael Sundbom.Frånsida

Uppladdad: 2018-09-03 10:02:57, av: Mikael Sundbom.
Uppladdad: 2018-09-03 10:03:03, av: Mikael Sundbom.
Uppladdad: 2018-09-03 10:03:09, av: Mikael Sundbom.
Uppladdad: 2018-09-03 10:03:15, av: Mikael Sundbom.
Kommentarer:
2018-09-04 07:33:48Mikael Sundbom
Ja jag vet. Ville bara upplysa om att det fanns flera olika band.
2018-09-03 21:16:33Richard Nyström
Många skyttemedaljer har olika band. Finns bara plats för ett band per listning.
2018-09-03 21:16:06Richard Nyström
Många skyttemedaljer har olika band. Finns bara plats för ett band per listning.
2018-09-03 10:04:09Mikael Sundbom
Det fanns tydligen fler olika färger på bandet till denna medalj.
2018-09-03 10:01:54Mikael Sundbom
Som ett led i försvarsbeslutet 1925 kom regementet att avvecklas den 31 december 1927. Dock kom det uppstå den 1 januari 1928 som en reducerad skärgårdsinfanteribataljon ingående i Göta livgarde (I 2) under namnet Göta livgardes fästningsbataljon (I 2 V). Bataljonen bibehöll sin förläggning i Vaxholm och kom att bestå av en bataljonstab samt tre kompanier (Livkompaniet, 2. kompaniet och Ksp-kompaniet).[6] Bataljonen lydde under två myndigheter, där administration och utbildning låg under Göta livgardes ansvar. För krigsplanläggning och mobilisering lydde bataljonen under kommendanten i Vaxholms fästning, vilken var en officer från Marinen. Genom försvarsbeslutet 1936 kom bataljonen att avvecklas tillsammans med Göta livgarde den 30 september 1939