I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

UpplffljMSM: Upplands flygflottiljs (F 16) minnesmedalj   Sverige

Instiftad år: 2003 Valör: Silver
Information saknas. Har du information, lämna gärna en kommentar!


 

Uppladdad: 2017-02-04 21:51:14, av: Richard Nyström.Åtsida - OBS fotomontage

Uppladdad: 2017-02-04 21:51:38, av: Richard Nyström.Frånsida - OBS fotomontage

Kommentarer: