I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

KavJbfbGM: Kavalleri- och Jägarbefälsförbundet förtjänstmedalj i guld   Sverige

Instiftad år: 1924 Valör: Guld
Ytterligare information:
Sökbegrepp:
befälsutbildning


 

Uppladdad: 2019-06-28 22:04:58, av: Richard Nyström.Etuibild

Kommentarer: