I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

BornhöftMBM: Minnesmedalj över slaget vid Bornhöft 1813   Sverige

Instiftad år: 2013 Valör: Brons
Ytterligare information:
Minne av Kronprinsens Husarregementes insatser vid drabbningen vid Bornhöft den 7 december 1813 under befäl av översten (senare generallöjtnanten) friherre Bror Cederström (1780-1877).

Slaget vid Bornhöft (även Slaget vid Bornhöved) stod den 7 december 1813 utanför den lilla orten Bornhöft i nuvarande Schleswig-Holstein, norra Tyskland, mellan svenskt kavalleri och danska trupper förstärkta med mindre styrkor polskt kavalleri och tyskt infanteri. Slaget är till dags dato den senaste gången som Sverige och Danmark drabbat samman i strid.

Slaget
Först kom det danska arriärgardet farande förföljda av några svenska skvadroner anförda av major Fritz von der Lancken. Arriärgardet bestod av polska ulaner som var ett beridet elitförband utlånat av Napoleon att skydda den danska reträtten. Ulanerna skingrades av den svenska anstormningen och förföljarna gjorde i stället ett utfall mot den danska huvudstyrkan. Danskarna bet ifrån sig med allt de hade och det svenska spaningsanfallet avbröts snart och von der Lancken retirerade. Under tiden höll den svenska huvudstyrkan som bäst på att formera sig.

Med 12 skvadroner om totalt 700 man, under befäl av överste Bror Cederström, red det svenska kavalleriet genast till attack. Efter att ha sprängt danskarnas gruppering drevs dessa till reträtt. Vid anfallet red i första träffen sju skvadroner av de Mörnerska husarerna och i andra träffen två skvadroner av Schills husarer, två skvadroner karabinjärer samt en skvadron från Skånska husarregementet.

Svenskarnas ”grandiosa men irrationella attack” genom byn Bornhöft fick inte någon effekt, vare sig på läget i stort eller på kriget som sådant.[1]

Mytbildningen kring denna träffning utvecklades starkt och blev väldigt livaktig. Regementet, och efter dess nedläggning 1927, kamratföreningen har varje år på dagen för slaget den 7 december vårdat minnet genom högtidligheter i form av sammankomster med korum samt förplägnad, vilket vidhålls än idag.

Referenser
[1] Recension av Peter Englund: Thomas Sörensen, Sista striden – De mörnerska husarerna vid Bornhöft. Svenskt militärhistoriskt bibliotek. DN, januari 2005.

Källa. Wikiwand


 

Uppladdad: 2015-06-20 23:13:49, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2015-06-20 23:14:12, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2015-06-20 23:14:31, av: Richard Nyström.Etuibild

Uppladdad: 2015-06-20 23:14:53, av: Richard Nyström.Släpspänne

Uppladdad: 2015-06-20 23:18:11, av: Richard Nyström.Porträtt av Bror Cederström 1780-1877

Uppladdad: 2018-12-04 19:17:17, av: Richard Nyström.Närbild fana

Uppladdad: 2019-06-08 17:29:02, av: Richard Nyström.
Kommentarer: