Fritextsök medalj:

 

Forsvarets medalje for internasjonale operasjoner   Norge

Instiftad år: 2000 Valör: Silver
Ytterligare information:
Forsvarets medalje for internasjonale operasjoner tildeles norsk militært og sivilt personell som har tjenestegjort i Forsvaret og blitt beordret til deltakelse i internasjonale operasjoner, besluttet av norske politiske myndigheter, for perioden etter 1947. Deltakelsen skal være av minimum 6 måneders varighet, eller i en kontingent selv om varigheten er kortere. For spesielle oppdrag fremmes forslag om tildeling til Forsvarssjefen i hvert enkelt tilfelle.

Medaljen kan kun tildeles en gang. Den bæres med en forsølvet stjerne for henholdsvis 15, 30 og 45 måneders akkumulert tjeneste. Ved 60 måneders akkumulert tjeneste bæres den med laurbærgren. Forsvarets medalje for internasjonale operasjoner, med laurbærgren, kan også tildeles for spesiell innsats under internasjonale operasjoner. det fremmes forslag om tildeling til Forsvarssjefen i hvert enkelt tilfelle.

Medaljen kan også tildeles utenlandsk militært og sivilt personell som på en fortjenstfull måte har ytet bistand til norske styrker i internasjonale operasjoner.

1. Tildeling av medaljen administreres av FN-veteranenes Landsforbund/ Tysklandsbrigadens veteranforening og eventuelle andre veteranforeninger for alt personell som har deltatt i internasjonale operasjoner fra 1947 og frem til juni 2001.
2. Tildeling til personell som allerede har avsluttett sin tjeneste skal være avsluttet innen 31 desember 2003.
3. For personell som har deltatt i internasjonale operasjoner etter 1 juni 2001 og for stadig tjenestegjørende personell, skal medaljen administreres av Vernepliktsverkets sentrale stab.
4. Tjeneste i internasjonale stillinger eller deltakelse i enheter som omfattes av bi-laterale eller multi-laterale avtaler (f eks FN- og NATO-staber/delegasjoner, STANVFORCHAN, STANAVFORLANT og MCMFORNORTH), anses som Peacetime Establishment (PE) tjeneste og kan derfor ikke betraktes som deltakelse i internasjonale operasjoner. Blir imidlertid enkeltpersoner, et stabselement eller et enkelt eller flere fly eller fartøyer satt inn i et operasjonsområde, Crisis Establishment (CE) tjeneste, blir dette å betrakte som deltakelse i internasjonale operasjoner. Det må her stilles krav om innsats i en kontingent/periode selv om varigheten er mindre enn 6 måneder. Sivil tjenestegjøring i Field Service, tjeneste i bl a Flyktningerådets, Norsk Folkehjelps og Røde Kors' regi og polititjeneste i Justisdepartementets regi skal ikke regnes som tjenestetid ved vurdering av tildeling av medaljen.


 

Uppladdad: 2007-08-28 18:48:24, av: Rolf Hertler.
Uppladdad: 2010-02-05 17:14:10, av: PeO Sandberg.reverse

Kommentarer: