I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

DSFT: Drottning Sophias förening till understödjande av härens och flottans sjukvård - tecken   Sverige

Instiftad år: 1900 Valör: Guld
Ytterligare information:
Fanns i olika utföranden, både som brosch och med band. Specialtillverkade (exklusiva) och i mångproduktion (ordinära).

"Drottning Sofias föreningstecken av förgyllt silver och blå emalj med en kunglig krona över DSF fick var och en som skänkte 20 kronor och värvade 10 nya medlemmar. I början av 1900-talet hade föreningen 500 aktiva och 12 000 passiva medlemmar och ca 250 utbildade sjuksköterskor beredda till insatser runt slagfälten i händelse av krig. DSF bekostade 11 ambulansvagnar och ett 100-tal bårar för bruk i land- eller sjöstrid."
Källa: http://livrustkammaren.se/sites/livrustkammaren.se/files/pdf/sofia.pdf

Föreningen var en försvarsförening. Föreningen slogs ihop med Svenska Roda Korset år 1915.

Sofia var mycket imponerad av Florence Nightingale och hade läst mycket litteratur av henne. Hon hade också besökt sjukhus i London. Ur detta växte idén fram hos henne om att ge unga bildade kristna kvinnor en bra sjuksköterskeutbildning. Den 1 januari 1884 startade hon "Hemmet för sjuksköterskor" där fyra sjuksköterskor utbildades helt på bekostnad av drottningen. Föreståndarinna på hemmet blev Alfhild Ehrenborg som fått sin utbildning av Florence Nightingale och dessutom av denna försetts med lämplig litteratur för undervisningen.
Men då hennes sjuksköterskor mötte ett hårt motstånd inom den etablerade sjukhusvärlden och drottningen fått nog av alla samarbetssvårigheter lägger hon tillsammans med Oscar den 14 december 1887 grunden till ett helt nytt sjukhus och sköterskehem, Sophiahemmet. Hemmet planerades och inreddes efter den senaste vetenskapen, men samtidigt hemtrevligt. Tio år senare hade 6 557 patienter vårdats på hemmet och 166 sjuksystrar fått den två år långa utbildningen och erhållit skötersketecknet.

Drottning Sophias förening till understödjande av härens och flottans sjukvård var en frivillig försvarsorganisation för kvinnor. Föreningen bildades 1900 på initiativ av Drottning Sophia. Föreningen utgjorde tillsammans med Röda Korset den frivilliga sjukvården som var krigsmaktens förlängda arm i sjukvårdsangelägenheter. Föreningen samlade in sjukvårdsmaterial och utbildade sjuksköterskor som i krigstid skulle ställa sig till den militära sjukvårdens förfogande. Under första världskriget hade organisationen 8 000 medlemmar. 1915 slogs Drottning Sophias förening till understödjande av härens och flottans sjukvård samman med Svenska Röda Korset.[1] 

Uppladdad: 2012-08-10 17:49:03, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2012-08-10 17:49:24, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2012-08-10 17:49:53, av: Richard Nyström.Brosch 1

Uppladdad: 2012-08-10 17:50:20, av: Richard Nyström.Brosch 2

Uppladdad: 2013-03-23 01:09:06, av: Richard Nyström.Miniatyrtecken till föreningstecknet

Uppladdad: 2013-10-25 01:46:07, av: Richard Nyström.Åtsida - miniatyr

Uppladdad: 2013-10-25 01:46:25, av: Richard Nyström.Frånsida - miniatyr

Uppladdad: 2015-11-01 22:25:42, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2015-11-01 22:26:12, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2015-11-01 22:26:58, av: Richard Nyström.Etui

Uppladdad: 2015-11-01 22:27:19, av: Richard Nyström.Etui

Uppladdad: 2017-05-14 21:16:14, av: Richard Nyström.Etuibild

Uppladdad: 2019-07-05 23:10:51, av: Richard Nyström.Grupp

Uppladdad: 2019-07-05 23:33:47, av: Richard Nyström.Etuibild

Uppladdad: 2019-07-08 08:27:04, av: Mikael Sundbom.Miniatyrsläpspänne.

Uppladdad: 2019-07-08 13:43:54, av: Mikael Sundbom.Frånsidan av Hovmarskalk Carl Malcolm Lilliehöök montering. Gruppen finns i Sörmlands museums samling.

Kommentarer:
2019-07-08 13:48:39Mikael Sundbom
Håller med Jonas.
Ägaren till monteringen var Hovmarskalk, inte hovjägmästare, Carl Malcolm Lilliehöök. Det var dennes son Gustaf som skänkte spännet till museet.
2019-07-08 12:58:50Jonas Arnell
Eftersom själva tecknen för RSO och RNO saknas, kan man förmoda att denne hovfunktionärs efterkommande återställt själva ordenstecknen (Banden är oftast ointressanta att återanvända, eftersom de ofta är blekta). Därefter har någon sannolikt hängt fast utbildningstecknet i RSO:s ögla för att hålla alla utmärkelserna samlade.
2019-07-07 19:21:41Richard Nyström
Bra. Det tar tid få fram alla korten på bordet. Man får gräva vidare tills dess att det klarnar.
2019-07-07 17:44:17Mikael Sundbom
Vi kan vara eniga i att inte vara eniga...

Du har inte heller kommit med några underbyggda slutsatser. Du spekulerar i att monteringen inte kan vara fel... Ingen slutsats utan en spekulation.
Tecknet på monteringen är en brosch som är ditsatt efter det att medaljer/ordnar monterades. Det kan vem som helst se.

Min slutsats är att detta har skett efteråt. Möjligen Efter att Lilliehöök avlidit av någon annan person för att hålla ihop medaljerna/tecknen så inget försvann. Därav så har någon fäst GV:sJmt utan band på monteringen.
2019-07-07 17:16:54Richard Nyström
Gå och forska. Det handlar om att ha underbyggda slutsatser. Återkom med vad du hittar. Jag tänker inte hela tiden upprepa mig.

Jag säger inte att du har fel i allt men säger att du spekulerar. Du måste ha mer på fötterna. Försök hitta fakta för att komma vidare. Då måste du gå på djupet i arkiven.

I början av förra århundradet så bärandet delvis annorlunda ut mot idag. Ta fram detta i stället...

En hög hovfunktionärs medaljer intakt monterade från epoken har oerhört stort bevisvärde som väger över dina gissningar anno 2019.
2019-07-07 16:56:10Mikael Sundbom
Vad har du gjort för seriös analys av den medaljgruppen du härleder alla dina slutsatser från? Förutom sett den på en bild och att du anser att en hovfunktionär INTE kan göra fel.

Jag tar det personligt när du skyller mig för att spekulera när DU gör samma sak. Det du har sagt om denna montering är spekulation lika mycket som jag har spekulerat. Det är ingen skillnad på våra spekulationer. Du säger ditt.. jag säger datt...

Bara för att du spekulerade först betyder inte att du har rätt. Så den här meningen:
"En sannolikhetsbedömning bygger på analys av evidens och utgör inte spekulation om inte motsatsen bevisas." är bara struntprat.

Vad är det för påhopp du skriver "Det här är ett forum för seriöst medalintresserade."?
Anser du inte andra personer kunna ha ett seriöst medaljintresse enbart för att de inte tycker som dig?

2019-07-07 16:30:24Richard Nyström
Så här skriver självaste Armémuseum (+ Digitalt Museum) om medaljer och andra föremål:

"Kompletteringar och felaktigheter

Databasen över museets samlingar har byggts upp under lång tid och av många olika personer. Därför varierar informationen om föremålen. Hör av dig om du skulle upptäcka några felaktigheter eller kan komplettera databasen med ny information. Mejla i så fall till digitaltmuseum@armemuseum.se."

Muséer är inte felfria. De tycker själva att de inte är det. Detta hindrar inte att de kan ha rätt ändå om det vill sig väl.

En sannolikhetsbedömning bygger på analys av evidens och utgör inte spekulation om inte motsatsen bevisas. Jag spekulerar inte.

Det här är ett forum för seriöst medalintresserade. Riksarkivet öppnar i morgon. Gå dit och forska. Du verkar ta det här väldigt personligt. Ha lite distans.


2019-07-07 15:30:22Mikael Sundbom
Menar du allvarligt att ett museum med många föremål har fel?
Jag vet att digitalmuseum inte alltid har rätt men det har inte du heller.

Sedan är det mycket märkligt att det verkar vara så att det är enbart du som får spekulera och anta men ingen annan....

En av dina spekulationer.
"Det förefaller högst osannolikt att en sådan person, hovfunktionär mycket nära knuten Gustav V och hans gemål och med den positionen, skulle mickla fram och tillbaka med sina hederstecken och godtyckligt "sätta dit" tecknet på monteringen."

Om nu detta tecken skulle vara, som du säger och spekulerar" i kategori D så borde det då inte finnas fler monteringar med detta tecken?
Du förutsätter att du inte har fel, men i verkligheten vet du inte utan du spekulerar. Du spekulerar enbart för att "Hovjägmästare Lilliehöök i Sörmland som stod Gustaf V nära."

Då spekulerar jag med och säger att detta är en förening och detta tecken ligger inte i kategori D. I bäst fall så möjligen i kategori K, men troligtvis i kategori L med övriga frivilliga föreningars tecken som t.ex. SRKSFt: Svenska Röda Korsets förtjänsttecken.
2019-07-07 14:23:20Richard Nyström
Man måste gå på Riksarkivet. Vänd dig dit och så tar du reda på alla fakta.

Vänd dig också till Röda Korset. Museerna har ofta knapphändig information. Digitalt Museum efterlyser t ex kompletteringar till bilder och föremål. Så här säger de: "Ange en kommentar eller föreslå ändringar" därför att den knapphändiga informationen ofta är ofullständig (i vissa fall också felaktig) vilket de är helt öppna med.

Du kan inte enbart gå på vad Livrustkammaren säger, de har ju miljoner föremål.

Tyvärr, om du påstår att det är personen "ägaren" som satt dit tecknet är det spekulation. Nu t o m ändrar du din spekulation och spekulerar ännu yvigare "till och med vara så att det inte är Lilliehöök själv som satt dit tecknet." Lilliehöök är avliden sedan länge.

Muséebilder ur samlingar är en bra början. Allra bäst är att ha föremålen framför sig vilken jag i 70% av fallen faktiskt har då jag fotar själv till medalj.nu.

Gå och forska och återkom efter semestrarna.
2019-07-07 13:54:03Mikael Sundbom
Du beskyller mig för att spekulera när du själv spekulerar. Har du pratat med denne Gustav Lilliehöök? Du antar att han inte kan göra detta med sin montering.
Min första ”spekulation” kommer från digitalmuset https://digitaltmuseum.se/011025181157/orden
Den andra är inte ovanligt att personer gjorde. Det kan till och med vara så att det inte är Lilliehöök själv som satt dit tecknet.
Jag rekommenderar att du inte enbart går på det du ser i en bild.
2019-07-07 13:26:22Richard Nyström
Jag har laddat upp flera olika varianter av detta tecken. De visar att de förekom både som brosch och som bärbart med band på bröstet (v g se bilder). De förekommer i olika kvaliteter: exklusiv (genombruten); emalj och helgjuten.

Ditt inlägg innehåller två spekulationer:

- "ofta misstagits för ett utmärkelsetecken". Kan det inte gälla precis vad som helst och alla utmärkelsetecken? Precisering nödvändig. Varför just föreningstecknet?

- "den som ägde montaget satte dit medlemstecknet på monteringen". Hur kan man veta detta? Fanns det ett ögonvittne?

Montaget är korrekt. GV:sJmt för 70-årsdagen hänger löst utanför montaget och är inte inkluderat

Montaget tillhörde en högt betrodd hovfunktionär knuten till Gustav V: Gustaf Lilliehöök på Svärdsta säteri, Bettna, Södermanland. Han hade även mottagit det extremt rara kronprinsjubileumstecknet i guld (GVGbm: Kronprins Gustafs (V) och Kronprinsessan Victorias silverbröllopsmedalj i guld).

Det förefaller högst osannolikt att en sådan person, hovfunktionär mycket nära knuten Gustav V och hans gemål och med den positionen, skulle mickla fram och tillbaka med sina hederstecken och godtyckligt "sätta dit" tecknet på monteringen.

Föreningen bildades år 1900 och slogs samman med Röda Korset 1915, varefter en annan medalj tillkom "För förtjänster om den frivilliga sjukvården".

Jag rekommenderar Riksarkivet för vidare forskning.

2019-07-07 11:39:04Mikael Sundbom
Montaget innehåller följande medaljer/ordnar:

1. OIISGbmt: Oscar II:s och Sophias Guldbröllopsminnestecken

2. OII:sJmt: Konung Oscar II:s jubileumsminnestecken (1897) - för anförvanter och hov

3. GVGbm: Kronprins Gustafs (V) och Kronprinsessan Victorias silverbröllopsmedalj i guld

4. RSO

5. RNO

Sedan är det GV:sJmt: Konung Gustav V:s jubileumsminnestecken med anledning av 70-årsdagen utan band.

Det du kallar brosch är ett Medlemstecken för drottning Sofias förening. Tecknet fick bäras samman med utmärkelser, även till uniform, och har därför ofta misstagits för ett utmärkelsetecken. Så den som ägde montaget satte dit medlemstecknet på monteringen.
2019-07-07 11:32:43Richard Nyström
Det här suttit återlämnande RSO- o RNO-riddartecken på montage till hovfunktionärs olika tecken enl bild som du själv kan se, men där bara banden är kvar i dag.
2019-07-07 10:06:28Mikael Sundbom
Vad får dig att tro att den är före RSO & RNO?
2019-07-06 11:18:26Richard Nyström
Komplettering: RSO och RNO ser ut att komma efter tecknet, f ö framställd av hovjuvelerare/ordenjuvelerare.
2019-07-05 23:17:08Richard Nyström
Detta tecken har rangordnats mellan minnestecken och kungl. riddarordnar enligt medaljmontage från epoken (Hovjägmästare Lilliehöök i Sörmland som stod Gustaf V nära). Se bild. Då finns bara kategori D att tillgå. Ej föreningsmedalj.