Fritextsök medalj:

 

Par Bricole: olika tecken och medaljer   Sverige

Instiftad år: 1958 Valör: Guld
Ytterligare information:
Par Bricole ett i Stockholm vid slutet av 1700-talet stiftat bacchanaliskt ordenssällskap med frimurarna och Bellmans Bacchi Orden som främsta inspirationskällor.

Namnet Par Bricole kommer av en fransk biljardterm som betyder "med studs". Inom sällskapet tolkas det traditionellt och en smula oegentligt i stället som "av en slump", egentligen "på omvägar", "indirekt", och förkortas vanligen P.B. Par Bricoles moderloge finns än idag i Stockholm och huserar i ordens "Stamhus" Bellmanhuset på Urvädersgränd. Orden har dotterloger i Göteborg, Malmö, Jönköping, Sundsvall, Borås, Vänersborg och Örebro.

Förhistoria
Första ursprunget till detta är att söka i en liten krets av muntra umgängesbröder (bland dem Carl Israel Hallman), för vilka skalden Bellman 1766-1771 föredrog sina parodisk-humoristiska Handlingar rörande Bacchi ordenskapitel. Han verkar därmed delvis ha avsett att gyckla såväl med åkandet efter titlar och ordensstjärnor som med frimureriets hemlighetsfulla ceremoniväsen. Åtskilliga intyg ger vid handen, att Bellman senast 1774 stiftat tre "riddar-grader", varur Par Bricole omedelbart utvecklat sig. Emellertid har sällskapets officiella tillvaro brukat räknas från 1779, då Olof Kexél inkallades och utarbetade ritualen för flera nya, högre, grader. Vid samma tid blev hertig Karl av Södermanland (den blivande Karl XIII) ordens skyddsherre.


 

Uppladdad: 2015-08-20 01:03:42, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2015-08-20 01:04:14, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2015-08-20 01:04:39, av: Richard Nyström.
Uppladdad: 2015-08-28 21:50:29, av: Richard Nyström.Åtsida - ordentecken

Uppladdad: 2015-08-28 21:50:55, av: Richard Nyström.Frånsida - ordenstecken

Uppladdad: 2015-08-28 22:03:14, av: Richard Nyström.Åtsida - ordentecken

Uppladdad: 2015-08-28 22:03:30, av: Richard Nyström.Frånsida - ordenstecken

Uppladdad: 2015-09-08 21:24:26, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2015-09-08 21:24:48, av: Richard Nyström.Frånsida

Kommentarer:
2018-02-06 00:14:18Jonas Arnell
Tack Bengt! Uppdaterat!
2018-02-05 10:13:47Bengt Gustaf Jonshult
Hej!
Uppdatering re Par Bricole. Sedan förra året (2017) finns även en dotterloge i Örebro.
Mvh
Bengt
Bengt Jonshult