I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

FNMINUSMA: Förenta Nationernas medalj i brons (Mali 2014-)   FN

Instiftad år: 2014 Valör: Brons
Ytterligare information:
Mali - Minusma
Sedan våren 2013 finns svenska stabsofficerare vid Minusmas högkvarter i Bamako.

Minusma har mandat att utföra sju huvudsakliga uppgifter, bland andra:
Stabilisering av större tätbefolkade områden och att bidra till att staten återfår kontrollen i hela landet.
Skydd av civila och annan FN-personal.
Främjande och skydd av mänskliga rättigheter.
Stöd för humanitärt bistånd.

De svenska stabsofficerarna finns placerade vid Minusmas styrkehögkvarter i Bamako vid bland annat sektionerna för underrättelser och operationsplanering.

http://www.forsvarsmakten.se/sv/var-verksamhet/internationella-insatser/pagaende-internationella-insatser/mali-minusma/

http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/minusma/


 

Uppladdad: 2014-05-28 15:50:26, av: Peder Peterson.
Uppladdad: 2017-03-10 21:47:52, av: Richard Nyström.Utdelning

Kommentarer:
2019-07-12 10:12:13Mikael Sundbom
Är det inte så att det är ”Regulations for the United Nations medal” som styr detta.
Hittas här: https://hr.un.org/sites/hr.un.org/files/handbook//SGB%20%20119Rev.1%20%20%20%20%5BRegulations%20for%20the%20United%20Nations%20Medal.pdf

Antal dagar man behöver vara i missionsområdet styrs upp i paragraf IV. ELIGIBILITY.

Tittar man sedan på de olika missionerna så är det olika antal dagar man behöver göra. Men det vanligaste är 90 dagar.
2019-07-11 22:04:50Anders Ericsson
Det är 90 dagar (sammanhängande) som gäller för tilldelande, punkt slut!!!

Ska man erhålla en tvåa så krävs det ytterligare 180 dagar (sammanhängande) och för en trea ännu en sammanhängande period på 180 dagar.

M.a.o. inte hur många gånger man tjänstgjort i insatsen!

Bestämmelserna framgår tydligt i MINUSMA SOP kapitel 1 (personaltjänst).

Enligt samma SOP framgår tydligt att personal som tjänstgör i nationella supportelement (NSE, MSG etc.) har inte rätt att tilldelas medaljen över huvud taget.

/Anders Ericsson
2015-02-28 21:46:51Bengt Furuwidh
FN-medaljer brukar generellt kräva 90 dagar, inte 30. De sex FN-missioner som jag har genomfört har haft 90 dagar som krav.
2015-02-04 19:02:06Webmaster
FN-medaljer brukar rent allmänt kräva 30 dagar.
2015-02-04 13:35:45anders
Hur länge ska man vara i missionsområdet för att tilldelas denna?
Erhåller man även från FM för utlandstjänstgöring?

/Anders
2014-05-28 15:51:41Peder Peterson
Tack till Pär Flyghed för bilden!