I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

KAROFSHt: Kustartilleriets Reservofficersförbunds hederstecken i silver   Sverige

Instiftad år: 1941 Valör: Silver
Ytterligare information:
Hederstecknet är av 8:e storleken.
Band: rött med en blå rand på vardera sidan.
Utdelades t.o.m. 2000.


 

Uppladdad: 2017-03-14 21:56:06, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2013-01-29 23:28:14, av: Richard Nyström.Medalj längst till höger

Uppladdad: 2013-01-29 23:28:45, av: Richard Nyström.Släpspänne med miniatyrer

Uppladdad: 2013-01-29 23:29:04, av: Richard Nyström.Miniatyr

Uppladdad: 2017-03-14 21:42:11, av: Richard Nyström.Åtsida - miniatyr

Uppladdad: 2017-03-14 21:42:24, av: Richard Nyström.Frånsida - miniatyr

Uppladdad: 2017-03-14 21:42:49, av: Richard Nyström.Grupp miniatyrer

Uppladdad: 2017-03-14 21:43:21, av: Richard Nyström.Grupp miniatyrer

Kommentarer:
2017-11-28 10:33:22Jonas Arnell
Ok, uppfattat! Tack för rättningen.
2017-11-28 08:10:47Richard Nyström
Se:

NorrlARKFFt(1): Norrlands Artilleriregementes (A 4) kamratförenings förtjänsttecken (1)    Sverige Instiftad år: 1942 Valör: Guld