I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

HovkGM8: Kungliga Hovkapellets förtjänstmedalj i guld av 8:e storleken   Sverige

Instiftad år: 2011 Valör: Guld

PDF
myntverket-3.pdf

Ytterligare information:
Denna medalj är i åttonde storleken (diameter 31mm) och är den sista medaljen präglad av Myntverket (995-2011) före nedläggningen i september 2011. Läs bilagda artikel (PDF) intill från SNT.

Medaljen är komponerad av Richard Nyström, Hovkapellets ombud i medaljfrågor. Åtsidan har Kungens porträtt av Ernst Nordin med omskrift. Frånsidan har Hovkapellets emblem och är graverad av Tim Larsson. Senare, 2018, har medaljen tillverkats av Niklas Qvarnström på Svenska Medalj AB i Eskilstuna.

Kungliga Hovkapellet är en av världens äldsta ännu verksamma orkestrar. Hovkapellet ingick i Hovstatens lönelistor redan 1526. Orkestern spelade redan vid Gustav Vasas kröning i Uppsala Domkyrka år 1527. Orkestern kan vara ännu äldre men slottsbranden år 1697 ödelade vitala delar av statsarkiven.

Kungliga Hovkapellet ansvarar för statsceremoniell musik vid olika högtider och tillställningar. Sin dagliga verksamhet har orkestern vid Kungliga Operan där den spelar vid opera- och balettföreställningar samt ger konserter.

Bandet färg är vald av Kungen själv och ska harmoniera med den röda färgen inne i Kungliga Operans Salong.

Den första utdelningen ägde rum i Kungliga Operans Guldfoajé den 27 januari 2012. 27 medaljörer fick motta sina medaljer av H.M. Konungen.

utdelad en andra gång den 14 september 2018.

Läs mer på www.hovkapellet.com

Kungl. Hovkapellets Belönings- och Förtjänstmedalj inräknas i kategori K.

Beslut om denna medalj fattades i Hovprotokoll den 17 februari 2011 med diarienummer 11/2011.


 

Uppladdad: 2012-02-14 08:37:47, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2012-02-14 08:38:09, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2012-02-14 08:39:06, av: Richard Nyström.Åtsida - dam

Uppladdad: 2012-02-14 08:39:35, av: Richard Nyström.Frånsida - dam

Uppladdad: 2012-02-14 08:40:12, av: Richard Nyström.Miniatyrmedalj

Uppladdad: 2012-02-14 08:41:17, av: Richard Nyström.H.M. Konungen i talarstolen prydd med Kungliga Hovkapellets emblem

Uppladdad: 2012-02-14 08:42:12, av: Richard Nyström.Cellisten Tommy Svanström med 42 tjänsteår i Hovkapellet mottar sin medalj av Kungen

Uppladdad: 2012-02-14 08:43:11, av: Richard Nyström.Gruppfoto: medaljörerna och Kungen. Fotograf: Markus Gårder

Uppladdad: 2012-02-14 08:43:57, av: Richard Nyström.Kungliga Hovkapellets föreningsemblem

Uppladdad: 2012-02-14 08:44:20, av: Richard Nyström.Kungliga Hovkapellets vapen

Uppladdad: 2012-05-13 18:29:28, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2012-05-13 18:29:42, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2018-08-22 17:02:43, av: Richard Nyström.Artikel av Richard Nyström i SNT år 2012

Uppladdad: 2018-09-18 14:14:41, av: Richard Nyström.Program för ceremoni.

Uppladdad: 2018-09-18 14:15:22, av: Richard Nyström.Medalj omed etui vid andra utdelningen 14 september 2018.

Uppladdad: 2018-10-18 18:28:48, av: Richard Nyström.Tillverkningsbild

Kommentarer:
2018-09-18 14:06:39Richard Nyström
Tack så mycket för lyckönskan! Det har aldrig skriftligen konfirmerats eller upplyst om bärandekategori så jag har inte vetat hur det ligger till K eller annat. Mvh
2018-09-18 12:52:49Mikael Sundbom
Hoppas det går bra med ansökan. det är en jätte fin medalj.
2018-09-18 12:28:17Richard Nyström
Jag syftade på ett muntligt förhandsbesked från 2011 som nu ska följas upp. Hovkapellet är upphovet till militärmusik i Sverige. Beskedet jag fick var att det inte var ett problem. Bärandetillstånd ännu inte sökt.
2018-09-18 11:50:43Mikael Sundbom
Jag frågade HKV i går angånde det du (Richard) sa tidigare i tråden.

"Denna medalj "får" bäras eftersom den tillhör kategori K. FM:s bärandeordning har en slags generalklausul för dessa medaljer. FM:s medaljförteckning är inte komplett."

HKV känner inte till någon sådan "klausul".
Sedan sa de att nya tillstånd medges endast för medaljer med koppling till politikområde försvar. Vad gäller bärandetillstånd till uniform i kategori K.
2018-09-18 11:45:18Richard Nyström
Jag diskuterade frågan om placering uteslutande utifrån logiska förtecken.

Medaljerna är mycket fina och uppskattade så jag har svår ta in det Jonas Arnell skriver: "jag förstår inte varför inte det man erhållit uppskattas och ses som fint nog?". Det är det alls inte frågan om det. Lite konstigt...

Tacksam du kan posta nr i hovprotokollet "for the record".
2018-09-18 11:39:36Jonas Arnell
"Det är därför rimligt att betrakta Hovkapellet som en "hovegen" institution utanför kategori K". Nej, man kan inte resonera i termer av tyckande: det är så konstigt att du ägnar dig åt det som du beskyllt andra för. Hovkapellet ligger sedan lång tid inte inom Kungl. hovstaterna, utan inom Operan. Hovkapellet hör inte till hovet. Det faller inte på medalj.nu att betrakta Hovkapellet på ett sätt som avviker från hur det faktiskt är.
2018-09-18 11:25:20Jonas Arnell
Hovkapellet är en mycket gammal och aktningsvärd institution. Det är en sak helt för sig.

Gruppering av medaljer är en helt annan sak. Den styrs inte av hur gammal eller aktningsvärd en institution är. Det finns principer och processer som styr grupperingen. Och att HovkGM tillhör grupp K är i högsta grad aktningsvärt.

Det händer att mycket gamla institutioner instiftar medaljer sent, och det gör att deras medalj hamnar relativt sätt långt ner i bärandeordningen. Och det är bara så det är - men det spelar mindre roll för individen eftersom få erhåller flera kungliga medaljer: för de flesta mottagare kommer HovkGM att vara främsta innehavet. Gott så.

Man kan tycka att medaljen borde placeras i D eller I, men medalj.nu utgår inte från tyckande utan från sakernas tillstånd. Hovkapellet har följt gängse rutin för att erhålla en medalj i grupp K och det är vad man har fått. Man har inte fått en medalj i grupp I eller D, och då kan man inte lägga den där för att man tycker att det ska vara så.

Att placera medaljen i grupp D är mycket svårt att tänka sig. I så fall skulle den vara tvungen att helt lösgöras från Hovkapellet för att läggas under statschefen, och besluten om tilldelning skulle ligga i hovprotkoll. Det skulle vara märkligt att flytta just denna av alla grupp K-medaljer, därför att det skulle missgynna alla andra sammanslutningar som har medalj i grupp K. Den skulle också avvika gentemot alla medaljer i grupp D eftersom den skulle riktas till en korporation. Man kan se närheten till statschefen men för medaljgrupperingens vidkommande ändras inget. Det finns andra sammanslutningar i grupp K som stått monarken nära men det ändrar inget, de är ändå i grupp K.

Det finns idag ingen väg att lägga medaljer i grupp I, så det är tills vidare en medalj i grupp K. Och jag förstår inte varför inte det man erhållit uppskattas och ses som fint nog?
2018-09-18 10:52:35Richard Nyström
Ansökan om bärandetillstånd ska beredas och var uppe i samband med instiftandet av medaljen. Det har inte hunnits med. Hovkapellet har en lång militär historia som signaltrumpetare i fält och trumslagare under flera kungar. Bärandetillstånd kommer att ordnas utan invändning då underhandsbesked inhämtades redan 2011.

Hovkapellet är Sverige förmodligen äldsta kulturinstitution (undantag kyrkan och runstenar o dyl), känt i urkunderna sedan 1526. Orkester spelade för Gustav Vasa 1528 då han kröntes i Uppsala Domkyrka.

Den borde höra bland Akademierna i grupp I eller rentav bland D. Helt klart är att Hovkapellet är intimt knutet till Monarken och är hans husorkester inom Kungl. Hovet. Det är därför rimligt att betrakta Hovkapellet som en "hovegen" institution utanför kategori K som inte på samma sätt är intimt förknippade med monarken. Det finns en hel del korrespondens från kungar t ex Karl XII kring Hovkapellet och "Wårt Hovkapell".

I alla fall kan sägas att Hovkapellet i vart fall är mycket äldre än KMO. Tacksam om Arnell vänligen kan ange ett beslutsnr/diarienummer kring denna medalj i Hovprotokollet.
2018-09-18 09:49:31Jonas Arnell
(För trött när jag skrev igår så det blev lite osammanhängande, korrat.)
Det här är egentligen en större fråga som rör hela grupp I visavi grupp K. Försvarsmakten har flyttat en del av sina medaljer till grupp I, men jag är inte helt säker på att KMO delar den grupperingen. Vad gäller civila myndighetsmedaljer m.m. tillkomna efter 1974 så tillhör de grupp K eller L beroende på o de har kungl. krona och / eller porträtt.

Fram till 1974 beslutade statschefen/regeringen om att medaljer skulle tillhöra grupp I. Löwenhielm och uniformsreglemente 1977-2012 tar upp dessa. Därefter har inga lagts till i grupp I, därför att ingen har fattat beslut om att de ska tillhöra denna grupp.

Myndigheter m.m. har på eget initiativ fattat beslut om att instifta medaljer, men det i sig betyder inte att de tillhör grupp I - de tillhör grupp L. Ett känt exempel är FM:s medaljer som från 1991 räknades till grupp L av all samtida referenslitteratur.

Det finns en process för grupp K, som säkerställer att statschefen gillar de medaljer som ska förses med hans krona och porträtt. Möjligen kan det framöver tillkomma en process för hur medaljer i grupp I ska kvalitetssäkras på samma sätt som grupp K.

Detta är en medalj i grupp K, det är vad H M Konungen beviljat.
2018-09-17 19:33:57Mikael Sundbom
Jag pratade med FM idag, om en annan medalj, och denna medalj har inte bärandetillstånd till uniform. Så den är rätt att den visas endast om man klickar i ”Visa även civila medaljer”.
2018-09-17 12:51:13Mikael Sundbom
Har denna medalj klassats upp till katergori I. Övriga officiella medaljer?
2013-03-31 19:55:04Richard Nyström
Denna medalj "får" bäras eftersom den tillhör kategori K. FM:s bärandeordning har en slags generalklausul för dessa medaljer. FM:s medaljförteckning är inte komplett.
2013-03-30 22:51:46Sara Backlund
Denna medalj är inte godkänd att bäras på militär uniform enligt FM Uniformsbestämmelser.
2013-02-26 19:35:32Richard Nyström
Första "K" borttaget. Nu är det HovkGM. Det diskuteras om att införa en hovkapellet i guld av 12:e storleken. Beslut om detta fattas under våren.
2013-02-26 18:34:33Jonas Arnell
Bra benämning och förkortning, det brukar vara max de fyra första bokstäverna i ettordsnamn och lilla k behövs för att särskilja mot hovet (HovGM kan missuppfattas för hovets/hovstaternas guldmedalj). Dock bör nog första K utgå: även om institutionen är kunglig och medaljen benämns kunglig används inte K (med något undantag inte i förkortning. HovkGM är perfekt.