I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

PatrSEmGM: Kungl. Patriotiska Sällskapets äldre och större Emmerymedalj i guld med kungaporträtt   Sverige

Instiftad år: 1781 Valör: Guld
Ytterligare information:
1781/1786/1880/1923

Sällskapet guld- och silvermedalj började utdelas redan år 1772 i form av bl a en jetong med Gustav III:s bild och i princip alltid såsom skådepenningar. Sällskapet erhöll den 19 december 1802 Kungl. Maj:ts tillstånd att utdela medaljer, avsedda att bäras i ett gulgrönt band. Patriotiska Sällskapet stiftades år 1766 och sammanhängde då med sällskapet Pro Patria, varifrån det åtskiljdes den 12 februari år 1772.

Ref:

Hildebrand II s. 216 nr 121 (Gustav III) 11:e storleken.

"Åts: som nr 50." (Gustav III:s porträtt, anm.).

"Fråns: REGIA SOCIETAS PATRIA SVECA. En lagerkrans, i hvilken äro korsvis satta en vimpel och ett antikt skeppsstyre samt uppträtt en merkuriistaf och öfverst en antik kask. Vid sidorna: E. F.

"Slagen år 1781 af Patriotiska Sällskapet, att utdelas som belöning till främjande af handel och sjöfart. Sällskapet hade år 1779 för nämnda ändamål mottagit en gåfva bestämd till 300 Livres årligen från Konsuln i Dunkerque Francois Frederic Emmery, som vid gåfvan fästat det vilkor att hans namnbokstäfver F. E. skulle utsättas på medaljen. Der står mellertid E. F. som man antagit skola betyda >>Emmery fils>> och sålunda afse gifvarens son. Utdelas ännu någon gång ehuru det ursprungliga anslaget upphörde redan år 1786 genom gifvarens död".

Medaljen förekommer både i guld och silver. Endast den i guld delas fortfarande ut.


 

Uppladdad: 2018-09-11 20:29:00, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2018-09-11 20:29:10, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2019-08-15 20:24:13, av: Richard Nyström.Åtsida - avslag i brons

Uppladdad: 2019-08-15 20:24:51, av: Richard Nyström.Frånsida - avslag i brons

Kommentarer: