I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

GotregSM: Gotlands regementes (P 18) hedersmedalj i silver   Sverige

Instiftad år: 1991 Valör: Silver
Ytterligare information:
Instiftad 1991. Ytterst sällsynt.
Medaljen är av 8:e storleken.
Medaljband: Blått med en smal vit rand på vardera sidan och en smal röd rand på mitten. Fastställd förkortning: GotregSM


Medaljen ges "för berömlig gärning".
Anställd 10 år
Sidornas förbandschef
För reg gagnande vsht eller tjänst
----------
Ur stadgarna
§ 1 Gotlands regementes medalj är instiftad för att i första hand hedra officerare som länge tillhört regementet. Medaljen finns både i guld och silver

§ 2 Medalj i guld tilldelas avgående regementschefer vid Gotland regemente

§ 3 Medalj i guld tilldelas aktiv officer vid regementet = officerare tillhörande regementets "personalkår" (Vädur) efter 20 års tjänst vid regementet. I tiden räknas sådan tjänstgöring utanför regementet som är att betrakta som kommendering / tidsbegränsad placering.

§ 4 Medalj guld / silver kan, efter beslut av medaljkommittén bestående av regementschefen, personalchefen och vid MekB 18 till ålder äldste tjänstgörande övlt, mj, kn och lt med placering tills vidare vid regementet, tilldelas aktiv officer vi regementet på andra grunder än § 2-3

§ 5 Personalchefen ansvarar för för att förteckning över utdelade mnedaljer förs. Chefen för stabsexpeditionen ansvarar för att erfordeligt antal medaljer finns vid stabsexpeditionen.
----------

Information är hämtad från:
http://www.tjelvar.se
Gå gärna dit för mer information


 

Uppladdad: 2015-02-09 22:45:35, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2015-02-09 22:46:00, av: Richard Nyström.Åtsida - miniatyr

Uppladdad: 2015-02-09 22:46:33, av: Richard Nyström.Släpspänne

Uppladdad: 2019-09-19 15:14:07, av: Richard Nyström.Åtsida - jetongversion

Uppladdad: 2015-02-08 23:32:38, av: Richard Nyström.Åtsida - äldre jetong och förlaga

Kommentarer: