I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

MBKGM/SM/BM: Malmö Stads Brandkårs förtjänstmedalj i guld/silver/brons   Sverige

Instiftad år: 1943 Valör: Guld
Ytterligare information:
Medaljen i guld är bärbar (ca 35 mm i diameter). Den i silver utdelas som jetong (ca 45 mm i diameter).

Åtsidesmotiv: Brinnande byggnad och räddningsinsats.

Frånsida: Brandmanshjälm. Nedtill texten "TILL ERINRAN".

Tillverkare: Sporrong & Co., Stockholm.


 

Uppladdad: 2017-02-16 22:25:02, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2017-02-16 22:25:24, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2017-02-16 22:30:48, av: Richard Nyström.Åtsida - jetong ca 45 mm

Uppladdad: 2017-02-16 22:31:00, av: Richard Nyström.Frånsida - jetong ca 45 mm

Uppladdad: 2017-04-17 21:06:34, av: Richard Nyström.Åtsida - bärbar, silver

Uppladdad: 2017-09-29 22:14:05, av: Richard Nyström.Åtsida - brons

Uppladdad: 2017-09-29 22:14:23, av: Richard Nyström.Åtsida - brons

Uppladdad: 2017-09-29 22:14:54, av: Richard Nyström.Frånsida - brons

Uppladdad: 2018-02-28 22:58:34, av: Richard Nyström.Åtsida - 36 mm 1943

Uppladdad: 2018-02-28 22:59:04, av: Richard Nyström.Frånsida - 36 mm 1943

Kommentarer: