I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

SBDfGM: Sveriges Barnens Dagsledares förenings förtjänstmedalj - Samling UNDER EDITERING   Sverige

Instiftad år: 1941 Valör: Guld
Ytterligare information:
Medalj instiftad medan greve Lennart Bernadotte af Wisborg var Barnens dag-general (1938-1941). Artikel nedan ur Svensk Numismatisk Tidskrift av Eva Wiséhn.

Barnens Dag är namnet på en svensk välgörenhetsorganisation grundad 1967.

Ursprung i en satsning på barnkolonier sommartid för fattiga stadsbarns möjlighet till en tids sommarvistelse på landsbygden i Roslagen från 1884 på initiativ av folkskollärarinnan Agnes Lagerstedt efter schweizisk förebild. Året därpå, 1885, bildades på initiativ av kronprinsessan Victoria Föreningen för skollovskolonier. För att möjliggöra fler sommarkolonier på fler platser började man på olika orter arrangera festligheter och aktiviteter för att få in medel till detta. En första Barnens Dagsfest anordnades 11-12 maj 1901 i Casselska parken i Grängesberg och för pengarna inköptes en fastighet på Öddö i Strömstad, dit grängesbergsbarn kunde åka sommartid.

I samband med Pressens vecka i Stockholm 1901 föreslog Axel Eliasson anordnandet av en barnens dag med barnfester och barn som medverkande. 1903 anordnades en Børnehjelpsdag i Köpenhamn, som huvudsakligen bestod av insamling med bössor på gatorna. Barnens dag efter det danska mönstret anordnades i Stockholm 1905-1909. Från hösten 1910 övertogs ledningen av Axel Eliasson, som efter det av honom framlagda programmet, med ett huvudmoment av barnfester med barn som medverkande och all basarverksamhet slopades. Från 1912 infördes särskilda dagar, nämligen 3:e lördagen och söndagen i september. Från 1912 förlades festerna till Stockholms stadion. 1917 sammanförde Barnens dag för första gången sedan 1875 Nordens studentsångare. 1926 ordnades vattenfestspel på Mälarfjärden och 1927 på Djurgårdsbrunnsviken, 1927 hölls festligheterna i Stockholms stadshus och 1928 på Stockholms centralstation.[2]

1910-1941 utgavs tidningen Barnens dagblad, från 1925 med prins Wilhelm som redaktör.

Efterhand växte flera lokala Barnens Dag-föreningar fram runtom i Sverige och 1941 bildades Sveriges Barnens Dags ledares förening för samverkan mellan lokalföreningarna. 1967 ombildades föreningen till det samordnande Barnens Dags Riksförbund. Namnet Barnens Dag är varumärkesskyddat av Barnens Dags Riksförbund (BDR).

Föreningarna anordnar Barnens dags-firanden, talangjakter med mera och har program för uppmuntran av sjuka eller problemtyngda barn i familjer med dålig ekonomi.


 

Uppladdad: 2019-08-06 21:12:06, av: Richard Nyström.Miniatyr - åtsida

Uppladdad: 2019-08-06 21:12:29, av: Richard Nyström.Grupp miniatyrer

Uppladdad: 2019-08-06 21:12:52, av: Richard Nyström.Barnens Dag-affisch

Uppladdad: 2019-08-06 21:19:01, av: Richard Nyström.Barnens Dag - Eskilstuna

Uppladdad: 2019-08-07 16:40:38, av: Richard Nyström.SNT 2003:4

Uppladdad: 2019-08-07 16:41:22, av: Richard Nyström.SNT 2003:4

Uppladdad: 2019-08-07 16:42:10, av: Richard Nyström.SNT 2003:4

Uppladdad: 2019-08-08 09:00:30, av: Richard Nyström.Barnens Dag-nålar

Uppladdad: 2019-08-12 13:37:53, av: Richard Nyström.Barnens Dag - Mora

Uppladdad: 2019-08-12 13:39:24, av: Richard Nyström.Märken - Piteå

Uppladdad: 2019-08-12 13:40:58, av: Richard Nyström.Märke - Stockholm

Uppladdad: 2019-08-12 14:00:07, av: Richard Nyström.Barnens Dag - Mora

Kommentarer:
2019-08-16 15:20:05Richard Nyström
Det står att medaljen instiftades när B basade för BD.
2019-08-16 15:19:59Richard Nyström
Det står att medaljen instiftades när B basade för BD.
2019-08-16 09:09:46Jonas Arnell
I en förening är det inte en enskild person som stiftar en medalj. Det är antingen årsmötet eller så har årsmötet delegerat beslutskraften till styrelsen.
2019-08-13 13:39:50Richard Nyström
Årtalsstämpel sammanfaller med period då Bernadotte basade för BD. Editering pågår - se rubrik. Fler bilder under kommande uppladdning.
2019-08-13 11:13:02Jonas Arnell
Var i källmaterialet står det att greve Lennart Bernadotte af Wisborg instiftat medaljen..?
2019-08-07 11:29:44Mikael Sundbom
Det verkar vara sällan vi delar åsikt :)
Vi får se hur det kommer gå här.
2019-08-07 11:17:49Richard Nyström
Jag noterar, men delar inte din åsikt. Har fler BD- medalj under pågående utredning. Gå inte händelserna i förväg.
2019-08-07 10:11:39Mikael Sundbom
Ser inte vitsen med att lägga två olika medaljer under en och samma medalj. Är det pågående utredning så lägg inte upp förrän utredningen är klar.
2019-08-07 10:05:45Richard Nyström
Pågående utredning
2019-08-07 09:31:05Mikael Sundbom
Varför har du lagt in en helt annan medalj under denna medalj?