I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

SBDfGM: Sveriges Barnens Dagsledares förenings förtjänstmedalj - Samling   Sverige

Instiftad år: 1941 Valör: Guld
Ytterligare information:
Medalj instiftad medan greve Lennart Bernadotte af Wisborg var Barnens dag-general (1938-1941). Artikel nedan ur Svensk Numismatisk Tidskrift av Eva Wiséhn.

Barnens Dag är namnet på en svensk välgörenhetsorganisation grundad 1967.

Ursprung i en satsning på barnkolonier sommartid för fattiga stadsbarns möjlighet till en tids sommarvistelse på landsbygden i Roslagen från 1884 på initiativ av folkskollärarinnan Agnes Lagerstedt efter schweizisk förebild. Året därpå, 1885, bildades på initiativ av kronprinsessan Victoria Föreningen för skollovskolonier. För att möjliggöra fler sommarkolonier på fler platser började man på olika orter arrangera festligheter och aktiviteter för att få in medel till detta. En första Barnens Dagsfest anordnades 11-12 maj 1901 i Casselska parken i Grängesberg och för pengarna inköptes en fastighet på Öddö i Strömstad, dit grängesbergsbarn kunde åka sommartid.

I samband med Pressens vecka i Stockholm 1901 föreslog Axel Eliasson anordnandet av en barnens dag med barnfester och barn som medverkande. 1903 anordnades en Børnehjelpsdag i Köpenhamn, som huvudsakligen bestod av insamling med bössor på gatorna. Barnens dag efter det danska mönstret anordnades i Stockholm 1905-1909. Från hösten 1910 övertogs ledningen av Axel Eliasson, som efter det av honom framlagda programmet, med ett huvudmoment av barnfester med barn som medverkande och all basarverksamhet slopades. Från 1912 infördes särskilda dagar, nämligen 3:e lördagen och söndagen i september. Från 1912 förlades festerna till Stockholms stadion. 1917 sammanförde Barnens dag för första gången sedan 1875 Nordens studentsångare. 1926 ordnades vattenfestspel på Mälarfjärden och 1927 på Djurgårdsbrunnsviken, 1927 hölls festligheterna i Stockholms stadshus och 1928 på Stockholms centralstation.[2]

1910-1941 utgavs tidningen Barnens dagblad, från 1925 med prins Wilhelm som redaktör.

Efterhand växte flera lokala Barnens Dag-föreningar fram runtom i Sverige och 1941 bildades Sveriges Barnens Dags ledares förening för samverkan mellan lokalföreningarna. 1967 ombildades föreningen till det samordnande Barnens Dags Riksförbund. Namnet Barnens Dag är varumärkesskyddat av Barnens Dags Riksförbund (BDR).

Föreningarna anordnar Barnens dags-firanden, talangjakter med mera och har program för uppmuntran av sjuka eller problemtyngda barn i familjer med dålig ekonomi.


 

Uppladdad: 2019-08-06 21:12:06, av: Richard Nyström.Miniatyr - åtsida

Uppladdad: 2019-08-06 21:12:29, av: Richard Nyström.Grupp miniatyrer

Uppladdad: 2019-08-06 21:12:52, av: Richard Nyström.Barnens Dag-affisch

Uppladdad: 2019-08-06 21:19:01, av: Richard Nyström.Barnens Dag - Eskilstuna

Uppladdad: 2019-08-07 16:40:38, av: Richard Nyström.SNT 2003:4

Uppladdad: 2019-08-07 16:41:22, av: Richard Nyström.SNT 2003:4

Uppladdad: 2019-08-07 16:42:10, av: Richard Nyström.SNT 2003:4

Uppladdad: 2019-08-08 09:00:30, av: Richard Nyström.Barnens Dag-nålar

Uppladdad: 2019-08-12 13:37:53, av: Richard Nyström.Barnens Dag - Mora

Uppladdad: 2019-08-12 13:39:24, av: Richard Nyström.Märken - Piteå

Uppladdad: 2019-08-12 13:40:58, av: Richard Nyström.Märke - Stockholm

Uppladdad: 2019-08-12 14:00:07, av: Richard Nyström.Barnens Dag - Mora

Uppladdad: 2019-09-08 10:27:04, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2019-09-08 10:27:24, av: Richard Nyström.Frånsida

Kommentarer:
2019-08-26 18:19:47Richard Nyström
Jag släpper den här medaljen helt. De källor nedan.
2019-08-26 18:14:27Jonas Arnell
Ett forskningsinspirerat arbetssätt är att lägga fram en hypotes, som man sedan försöker verifiera och falsifiera. Det arbetssättet bygger på att man öppen för att en tidigare hypotes inte stämmer och man får uppdatera sin hypotes till en högre nivå av precision.

Idén måste ha kommit någonstans ifrån som inte är tidningen, ex. att du pratat med artikelförfattarinnan. Men om så, så måste ju hon ha angett en referens, ett årsmötesprotokoll eller ett styrelseprotokoll.I normalfallet instiftar inte föreningar medaljer samma år som de bildas. Det är min empiriska erfarenhet efter att ha läst ett antal medaljböcker, medaljstadgar osv, normalt sett sker det efter några år. Helt enkelt därför att fokus ligger på att starta föreningen, inte på att om 10-25 år ha medaljer att ge till dem som har långvariga förtroendeuppdrag: inte ens Svenska ordensföreningen, som har faleristik på programmet, instiftade en förtjänstmedalj i sina första stadgar.

Av det skälet är min hypotes att medaljen närmast per definition inte instiftades 1941. Och därför blir det intressant att förstå varifrån uppgiften kommer, så att min tanke antingen falsifieras eller verifieras. Men att då möta en fundering var årtalet kommer ifrån med att peka på en bunt källor och säga ”här någonstans”: det avviker - som Mikael också framhåller - mot hur man kanske brukar göra om man vill kalla sig forskare.

Att jag ”för min egen skull” ”ska ta det försiktigt”: den typen av hotfullheter förvånar mig storligen och hedrar dig verkligen inte - jag trodde du hade förstått att metodiken att skrämma andra till tystnad inte fungerar.
2019-08-26 17:53:40Richard Nyström
Se källor nedan
2019-08-26 17:51:15Mikael Sundbom
Trollar? HAHAHAHA!
Du är bra rolig ibland.
2019-08-26 17:47:15Richard Nyström
Se källor nedan ok?
2019-08-26 16:24:23Mikael Sundbom
Som ”medaljforskare” borde det inte vara så svårt att svara på vilka källor som du härleder dina slutsater från. Detta är kopplat till god forskningssed.

Sedan verkar det som du borde ha någon som ”kontrollerar” det du lägger in, framför allt vilken medaljgrupp som borde användas samt att rätt bild hämnar under rätt medalj. Det händer rätt ofta att dessa saker är fel.

2019-08-26 15:42:00Richard Nyström
Det finns massor med källor. Problemet är att jag som medaljforskare inte har tid för "intensivvård" av "back-seat drivers" Jonas Arnell och Mikael Sundbom.

Håll tillgodo:

1) Barnens Dag kansli - kontakt
2) Muntliga uppgifterl från kontakt på Kungl. Myntkabinettet där jag även tipsades om artikel i SNT (uppladdat)
3) Tidskriften IDUN 1938 Nr 35 Lennart Bernadotte och Barnens dag. Innehåll: omslag + Barnens general Lennart Bernadotte 3 sidor
4) "Från 1938 deltog han i arbetet inom Barnens dagsorganisationen och var från 1941 rikssammanslutningens ordförande.[2]", Wikipedia om Lennart Bernadotte
5) Lennart Bernadotte, Memoarer "Käre prins godnatt": Stockholm, 1977, Albert Bonniers förlag, Stockholm, 14,5 x 22 cm, 242 s
6) Grundade Bernadotte-Kannan (Vandringsbelöning) 1951 till Barnens Dag-föreningar i landet.

Ändå påstår du att "Det är verkligen inte en stor fråga". Bluff!
Jag kan inte hålla på skriva långa avhandlingar bara för att jag laddar upp en medalj OK!?

Jag vill också uppmana dig att tänka på - för din egen skull, apropå det här med källor, att ta det försiktigt med IKR/ICOC och de illegitima/legitima, äkta/oäkta "påståenden" du sprider utan täckning - nu senast i Frimurarens tidskrift, om bl a bärbarhet.
2019-08-26 13:06:23Jonas Arnell
Ok, men VARIFRÅN kommer uppgiften?

Det är bara det jag undrar. Om inte referenserna stödjer artiklarna så kan vi bara skippa allt vad referenser heter och fabulera fritt. Men så är inte medalj.nu uppbyggd, vi försöker ju ge referenser som understödjer artiklarna och det som står i dem.

Du skrev artikeln och där påstår du att B var ordförande när medaljen instiftades, med hänvisning till SNF artikel.

Jag ser inte att artikeln ger stöd för påståendet. Varken att B var ordförande eller årtalet 1941.

Varifrån kommer då uppgiften? Det är bara det jag undrar. Antingen går den att belägga i andra källor än artikeln och då får man lägga till dessa källor, eller så är uppgiften felaktig och då får man justera lite. Vilketdera spelar ingen som helst roll för mig, det viktiga är att uppgiften är rätt och styrkt.

Jag tänker inte verifiera frågan, du kom med påståendet när du skrev artikeln och gjorde referensen. Antingen är referensen felaktig gjord, eller så finns verifierat stöd i annat material. Och då kan du väl du redovisa det materialet?

Det är verkligen inte en stor fråga, men frågan blir större eftersom du konsekvent duckar att ge ett rakt svar?
2019-08-25 21:27:30Richard Nyström
B var ordförande vid instiftandet. Du har inte påvisat några fakta till gendrivande av detta. Du kan få hjälp hos RA. Frågan är för övrigt helt ointressant för mig hur mycket du än klagar.

Återkommer med fakta om ICOC och den verksamheten.
2019-08-25 21:20:28Jonas Arnell
Igen: i den text som du skrivit härintill, baserat på artikeln, så har du skrivit först att B instiftade medaljen, därefter att den instiftades under hans tid som ordförande. Jag kan inte se att artikeln styrker det påståendet. Varken att han skulle instiftat den, själv eller med andra. Eller att årtalet då medaljen instiftades står i artikeln. Om du - som vi andra - är mån om att källbeläggas uppgifter, så är det väl inte konstigt att man kollar av uppgifterna mot källhänvisning, och om det inte blivit riktigt rätt så är det väl inte värre än att texten korras?
2019-08-23 22:10:18Richard Nyström
Vg läs vad som står: B var BD general vid instiftandet - alldeles sant. Är du du inte nöjd med det får du skaffa fram alt fakta.
2019-08-23 12:29:11Jonas Arnell
Jag förstår inte. Nu hänvisar du till Riksarkivet och att du känner artikelförfattaren, och inte till artikeln som du från början skrev var källan till instiftare och årtal. Så jag har rätt i artikeln tagen för sig inte ger stöd för LBaW instiftade medaljen, eller under hans tid som ordförande, eller instiftansår, utan det behövs med eftersökningar? Frågar bara för att hänga med i svängarna.
2019-08-22 13:42:08Richard Nyström
Hänvisar till Riksarkivet. Korrespondens ska finnas kvar. https://riksarkivet.se/motkallorna/ida-barnensdag.
Det finns alltid små oklarheter när info samlas efter 80 år eller så. Varsågod kontakta RA. Medaljen är autentiserad och det är det viktigaste och jag känner författarinnan till artikeln.
2019-08-22 13:22:05Jonas Arnell
Det finns otydligheter i SNF:s artikel, inser jag när jag tittar runt för att förstå lite bättre.

På Lennart Bernadotte af Wisborg Wikipediasida står att "Från 1938 deltog han i arbetet inom Barnens dagsorganisationen och var från 1941 rikssammanslutningens ordförande."

På Barnes dags Wikipediasida står "Efterhand växte flera lokala Barnens Dag-föreningar fram runtom i Sverige och 1941 bildades Sveriges Barnens Dags ledares förening för samverkan mellan lokalföreningarna."

Det står i en mening i SNF-artikeln "Lennart Bernadotte af Wisborg (1938-1941), var Barnens Dag-general och ordförande i Barnens dagledares förening." Årtalsuppgiften hänger i luften och säger i sig inget om något. Men korsläst med Wikipeidaartiklarna så förstår man att siffrorna inom parentesen handlar om vilka år han var Barnens Dag-general. Enligt Wikipedia ordförande för Barnens dagledares förening från 1941, oklart hur länge.

I en annan mening står "Föreningen lät dela ut medaljer och plaketter", men den uppgiften har ingen årtals- eller personuppgift kopplad till sig. Man kan av given information i SNF-artikeln dra någon slutsats om instiftansår annat är att det tidigast är 1941?
2019-08-16 15:20:05Richard Nyström
Det står att medaljen instiftades när B basade för BD.
2019-08-16 15:19:59Richard Nyström
Det står att medaljen instiftades när B basade för BD.
2019-08-16 09:09:46Jonas Arnell
I en förening är det inte en enskild person som stiftar en medalj. Det är antingen årsmötet eller så har årsmötet delegerat beslutskraften till styrelsen.
2019-08-13 13:39:50Richard Nyström
Årtalsstämpel sammanfaller med period då Bernadotte basade för BD. Editering pågår - se rubrik. Fler bilder under kommande uppladdning.
2019-08-13 11:13:02Jonas Arnell
Var i källmaterialet står det att greve Lennart Bernadotte af Wisborg instiftat medaljen..?
2019-08-07 11:29:44Mikael Sundbom
Det verkar vara sällan vi delar åsikt :)
Vi får se hur det kommer gå här.
2019-08-07 11:17:49Richard Nyström
Jag noterar, men delar inte din åsikt. Har fler BD- medalj under pågående utredning. Gå inte händelserna i förväg.
2019-08-07 10:11:39Mikael Sundbom
Ser inte vitsen med att lägga två olika medaljer under en och samma medalj. Är det pågående utredning så lägg inte upp förrän utredningen är klar.
2019-08-07 10:05:45Richard Nyström
Pågående utredning
2019-08-07 09:31:05Mikael Sundbom
Varför har du lagt in en helt annan medalj under denna medalj?