I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

PtHfGM: Perstorps Hembydsförenings förtjänstmedalj   Sverige

Instiftad år: 1957 Valör: Guld
Ytterligare information:
Tillverkare: Sporrong & Co., Stockholm.

http://www.perstorpshembygd.se/

Perstorps Hembygds-
förening bildades 1947
och har drygt 200 med-
lemmar, varav en är
hedersmedlem.

Under året har vi evene-
mang som skall föra
bygdens kulturella historia
vidare.
Utöver våra trevliga arran-
gemang har vi även andra
verksamheter såsom
Örtagård och Bygdeband


 

Uppladdad: 2018-09-01 22:48:47, av: Richard Nyström.Åtsida - miniatyr

Uppladdad: 2018-09-01 22:49:09, av: Richard Nyström.Frånsida - miniatyr

Kommentarer: