I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

SBUISM: Stockholms Befälsutbildnings Förbunds idrottsförening förtjänstmedalj i silver (FBU) - UNDER EDITERING   Sverige

Instiftad år: 1924 Valör: Silver
Information saknas. Har du information, lämna gärna en kommentar!


 

Uppladdad: 2014-08-18 22:52:01, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2018-07-26 21:11:37, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2018-07-26 21:12:08, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2019-07-25 11:12:14, av: Richard Nyström.Miniatyr - åtsida

Uppladdad: 2019-08-12 13:47:15, av: Richard Nyström.Åtsida - bronsjetong

Uppladdad: 2019-08-12 13:48:03, av: Richard Nyström.Frånsida - bronsjetong

Kommentarer:
2019-08-12 20:47:16Richard Nyström
Editering pågår som sagt.
2019-08-12 20:36:11Mikael Sundbom
Det kanske är dags att göra någonting färdigt. Jag har sagt det förut. Om du inte godkänner alla medaljer som inte är färdiga så är det bara du själv som ser dessa medaljer.
2019-08-12 19:44:38Richard Nyström
Det är en tillfällig placering. Jag hanterar hundratals medaljer. Sedan justeras och flyttas en del medaljer till nytt ställe. Var vänlig respektera pågående arbete.
2019-08-12 16:37:10Mikael Sundbom
Varför lägger du in tävlingsjetonger under en medalj?
Det vore samma sak om man skulle lägga in hemvärnets tävlingsjetong under någon av hemvärnets förtjänsmedaljer. Men det gör man inte då de inte är kopplade till någon medalj.