I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

-: Segern vid Hogland - medaljknapp i silver eller mässing   Sverige

Instiftad år: 1788 Valör: Silver
Ytterligare information:
Åtsida: "C" Hertig Karls (XIIIs) monogram under en furstlig krona. I bokstaven är fäst en lagerkrans, en palmkvist och örlogsflaggan.

Dessa medaljer var gjorda för att sys på uniformen. Viss oklarhet kring definitionen föreligger: Hildebrand kallar dem medaljer (1875). I Livrustkammaren går de under namnet "minnesknapp". Sanningen verkar vara att det är en medalj som sys fast som knapp och som därför har en ögla baktill.

Frånsida: slät

Medaljen förekommer i ett ex i silver samt i ett handfull i mässing. De medaljer som finns kvar har spår av tapp eller ögla i förekommande fall. Medaljen förekommer i 8:e storleken (31mm). Ett existerande ex är ännu mindre (v g se sista medaljbilderna nedan).

Segern över den ryska flottan 17 juli 1788

Extremt sällsynt. Hör till "familjen" av Hoglandstecken och medaljer.

Ref: Hildebrand, II, Nr 4, s. 278. Lilla medaljen i sista två bilderna är okänd i litteraturen. KMKs samling.


 

Uppladdad: 2012-03-25 13:49:08, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2012-03-25 13:49:32, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2012-03-25 13:49:50, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2012-03-25 13:50:09, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2012-03-25 13:50:33, av: Richard Nyström.Åtsida - mindre medalj

Uppladdad: 2012-03-25 13:50:54, av: Richard Nyström.Frånsida - mindre medalj

Uppladdad: 2012-04-12 20:10:58, av: Richard Nyström.Lirustkammarens samling

Uppladdad: 2017-04-11 17:18:35, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2017-04-11 17:18:58, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2017-04-11 17:19:25, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2017-04-12 18:10:38, av: Richard Nyström.Utdrag ur Hildebrand II s. 278 - 1875.

Uppladdad: 2017-04-12 18:11:39, av: Richard Nyström.Daterad revolutionsknapp efter Gustav III:s statskupp 1772

Uppladdad: 2018-09-02 20:26:12, av: Richard Nyström.Åtsida - ögla upptill

Uppladdad: 2019-06-16 20:35:34, av: Richard Nyström.
Uppladdad: 2019-09-13 09:43:44, av: Mikael Sundbom.Åtsida

Uppladdad: 2019-09-13 09:43:55, av: Mikael Sundbom.Frånsida

Kommentarer:
2019-09-01 11:57:52Richard Nyström
Hej!
Tack för viktiga och värdefulla kompletteringar. Det här intressanta föremålet förekommer i två varianter 1) medaljknapp/rockknapp med ögla bakom och centrerad; 2) rondell med borrhål upptill där det suttit metallögla för att bäras i länk eller band.
Hyggligt av dig att du delar med dig av spännande arkivfynd.
Med vänlig hälsning,
Richard Nyström
2019-09-01 06:49:49Christopher O’Regan
Hej på er alla!
Här har vi möjligen lösningen! Vid min genomgång av morgontidningen Dagligt Allehanda fann jag den här annonsen från den 10 december 1788:
”Uti fru Reiss nipperbod på Stora Smedjegatan i huset nr 164 finnes nyss förfärdigade rockknappar med äkta guld förgyllda och präglade med Hans Kunglig Höghet Hertig Carls chiffer, till minne av ärofulla sjöslaget den 17 juli 1788.”
Det rör sig alltså om en sorts minnesknapp som man kunde köpa och bära på sin rock för att manifestera sin glädje över den förmenta svenska segern vid Hogland, och det är väl inte alldeles sannolikt att man gav bort ett helt garnityr av dem till manliga släktingar och vänner i julklapp.
Ett intressant litet föremål från det gustavianska Stockholmslivet. Fru Reiss lilla nipperbod låg vid nuvarande Västerlånggatan, alldeles mynningen vid Mynttorget.
Med vänliga hälsningar!
Christopher O’Regan
2019-02-10 11:05:19Magnus Källgren
Den bild som beskrivs som "Daterad revolutionsknapp efter Gustav III:s statskupp 1772", är i själva verket den uniformsknapp som infördes för officerarna vid "Konungens eget värvade regemente" som troligen gavs sitt namn nya namn den 12 augusti 1772.

Se följande länk: https://digitaltmuseum.se/011024239598/knapp-m-1772

Som de står kan man även se knappen i Roos "Samling av Svenska Armens Uniformer" från 1783.
2017-04-12 18:17:40Richard Nyström
Liten korr: "31 mm" - ska vara "34 mm" :)
2017-04-12 18:06:41Richard Nyström
Här är länk till Gustav III-revolutionsknappen, även uppladdad nedtill som jämförelse med "C"-knappen:
http://medalj.nu/ribbon_info.asp?build=&showgroups=A-L2&visitor={0C20EC15-ED3C-4F63-A3AF-6EB32F8CF20F}&listmode=0&medal={A5A095B3-0DC8-4369-B386-A6D9EEFC2BC8}

Ett tungt vägande "önskebevis" för knapp vore om det kunde påträffas en samtida uniform med fler än en knapp fastsydda (knappteori). Om det å andra sidan påträffas en uniform med bara en isydd knapp, då stöds medaljteorin. Det måste till "hard evidence" och källor för att komma vidare. Innan dess är allt spekulation åt alla håll. Det kanske finns beställningsunderlag och kvitto bevarat från samtiden? Det är också viktigt material.

Hildebrand observerade "tapp" på baksidan. Då knappen är i 8 storleken ca 31 mm - lite störe än en gammal 2-krona - (11 1/2 lin) blir den egentligen för stor i formatet för att fungera som knapp som ju brukar vara ungefär 20-25mm i diameter. Plattheten med skarpa/smala kanter skulle dessutom göra att knappen nötte och slet på själva knapphålet på ett olämpligt sätt. Den gustavianska revolutionsknappen är välvd med viss rundning i kanterna.

Utdrag ur Hildebrands verk uppladdas nedan som referens. Jag anser att detta är en intressant gåta och att vidare forskning vore spännande.
2017-04-12 13:05:59Jonas Arnell
Martin Markelius skriver: "Ja, jag har sett en sådan knapp i Nationalmuseum i Helsingfors samlingar.

Jag tror inte det är en knapp för Storamiralens regemente då det regementet endast fanns under själva kriget. Regementet lades ner 1790 och manskapet flyttades till det nyskapade Andra gardesregementet. Däremot kan säkert folk vid regementet ha fått knappen som en medaljliknande utmärkelse.

Det finns dock något som motsäger detta och det är att Konungens eget värvade regemente fick en knapp med ”G” och datum för revolutionen, som tack för att regementet var aktiva under revolutionen 1772. Denna knapp bars av hela officerskåren ända fram till Karl XIV Johans tid.

Jag tror att man för att få rätsida på detta bör gå igenom Storamiralens regementsarkiv på Krigsarkivet. Det bör inte vara så stort material så man kanske kan klara av detta under ett par dagar."

Det finns alltså uppgifter som talar både för och emot att det är en uniformsknapp, och vidare efterforskningar krävs. Någon som har tid? :)
2017-04-12 11:33:26Jonas Arnell
Hildebrand är en auktoritet men - som alla människor - inte ofelbar: det visas ju bland annat av hans uppgift kring instiftansår 1757 på http://medalj.nu/ribbon_info.asp?build=&showgroups=A-L2&visitor={ACC909DC-5196-4DBB-A9DD-F447A73C8D50} Jag håller med om att man måste fästa vikt vid det han skrivit och det är i normalfallet en bra utgångspunkt, men man måste samtidigt våga pröva om det han skrev 1875 fortfarande håller 140+ år senare eller om tillkomna upplysningar sätter det han skrev i nytt eller till och med annat ljus.

Jag har pingat Armémuseums expert på uniformer för att se om de kan ge någon input i frågan.
2017-04-11 22:33:50Richard Nyström
Absolut, bör vi titta på uniformshistoria, men Hildebrand - Sveriges ledande expert i historisk tid - är svår att komma förbi om kan klassificerade objektet som medalj eller medaljknapp.

Man kanske skulle kolla med Riksarkivet/Armémuseum.

När det gäller medaljer har det förekommit en mängd mer eller mindre konstiga varianter på bärande, däribland på sked mm.
2017-04-11 18:11:39Jonas Arnell
Probus kommentar är intressant. Om detta objekt har anknytning till Storamiralens regemente så är det kanske regementets uniformsknapp och inte en tapperhetsmedalj.

Se fana från https://sv.wikipedia.org/wiki/Marinregementet som verkar vara traditionsbärare från storamiralens regemente eftersom man för segernamnen på fanan. Kanske vi i det här fallet borde leta efter någon som kan uniformshistoria?
2017-04-11 17:17:43Richard Nyström
Till nyuppladdade bilder nedan:
PROBUS Auktion 24 april 2017. Objekt nr 357 varunr 23052.

"Svensk, mässing, Storamiralens regemente 1789-1790,
motiv med hertig Carls (senare Carl XIII) monogram D 17 JUL 1788 (datum för slaget vid Hogland), 34 mm; korroderad".