I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

SvKysfbGFta: Sveriges Kyrkosångsförbunds medalj (31 mm)   Sverige

Instiftad år: 1946 Valör: Guld
Ytterligare information:
Koristmedaljen är för körsångare som sjungit i kyrkokör i 20 år (8:e storleken, 31 mm). Dirigentmedaljen är för dirigenter som lett kyrkokörer i 20 år (36 mm). I tjänstetiden inräknas den sammanlagda tiden för medverkan i kyrkomusikalisk ensemble, t ex flera kyrkokörer på olika orter. Även tid i barn- och ungdomskörer räknas in.

Band: purpur.


 

Uppladdad: 2011-05-31 00:58:44, av: Richard Nyström.
Uppladdad: 2013-01-04 10:36:51, av: Jonas Arnell.avers

Uppladdad: 2013-01-04 10:37:02, av: Jonas Arnell.revers - miniatyr och original

Uppladdad: 2013-03-18 22:07:59, av: Sara Backlund.Koristmedalj/dirigentmedalj med rosett (dam)

Uppladdad: 2013-03-19 22:49:11, av: Sara Backlund.Koristmedalj/dirigentmedalj med rosett (dam)

Uppladdad: 2014-10-26 19:29:44, av: Jonas Arnell.Miniatyr

Uppladdad: 2016-10-01 17:16:17, av: Richard Nyström.Grupp - miniatyrer

Uppladdad: 2016-11-29 18:23:44, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2016-11-29 18:24:08, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2016-11-29 18:24:31, av: Richard Nyström.Etuibild

Uppladdad: 2019-09-08 00:12:32, av: Richard Nyström.Plakett

Kommentarer:
2013-03-30 19:12:03Sara Backlund
Musica Sacra förtjänsttecken finns även som miniatyr: 16 mm i förgyllt silver, antingen i band eller rosett.
2013-03-18 22:03:15Sara Backlund
Sveriges Kyrkosångsförbunds förtjänsttecken MUSICA SACRA. Sveriges Kyrkosångsförbund är Svenska kyrkans eget körförbund sedan 1925.

Förtjänsttecknet Musica Sacra: en medalj i förgyllt silver med violett band/rosett, präglas i två storlekar: en 31 mm avsedd för korister/instrumentalister (koristmedaljen) och en 36 mm för körledare eller andra funktionärer (dirigentmedaljen). Berättigad att få förtjänsttecknet är person som under minst 20 år aktivt har deltagit i regelbundet arbetande kör eller instrumentalensemble. Kören/ensemblen ska ha varit medlem i Sveriges Kyrkosångsförbund i minst fem år. I tjänstetiden inräknas den sammanlagda tiden för medverkan i kyrkomusikalisk ensemble, t ex flera kyrkokörer på olika orter. Även tid i barn- och ungdomskörer räknas in. Utdelandet bör ske under högtidliga former, exempelvis vid församlingens eller körens/instrumentalensemblens högtidsdag. Andra lämpliga tillfällen är Tacksägelsedagen, 1 Advent, Kyndelsmässodagen eller vid konsert. Utdelandet utförs gärna av kyrkorådets ordförande, kyrkoherde eller ansvarig musiker.