I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

UppslpistskSM: Uppsala läns Pistolskyttekrets förtjänstmedalj i silver   Sverige

Instiftad år: 1944 Valör: Silver
Ytterligare information:
Krets = Länssammanslutning av pistolskytteklubbar. 26 st (2007). Olika medaljer, 1 per krets.


 

Uppladdad: 2016-06-21 22:32:05, av: Richard Nyström.Åtsida - jetongversion

Uppladdad: 2017-02-24 21:50:59, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2017-02-24 21:51:15, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2019-08-04 22:10:18, av: Richard Nyström.Åtsida

Kommentarer: