I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

ÖLBBSM: Östergötlands läns Brandstodsbolags förtjänstmedalj i silver   Sverige

Instiftad år: 1936 Valör: Silver
Ytterligare information:
Jmf ÖLBBGM. Osäkerhet kring bandfärg.

Åtsida. Fågel Fenix på brinnande kvistar. Text: ÖMSESIDIG ANSVARIGHET.

Frånsida: ÖSTERGÖTLANDS LÄNS - BRANDSTODSBOLAG. Stjärna nedanför ornament. I mitten texten BELÖNING ÅT (Obs. den udda felpräglingen med snedscentrat "o" ovanför "Å". Namngravyr.
_____________________________

Östergötlands läns Brandstodsbolag grundades 1841. Östgöta brandstodsbolag blev senare del av Länsförsäkringar.

Adress:
Platensgatan 11 - Vasavägen 8 (huvudkontor)
Box 400
581 04 Linköping

Hemsida:
www.lansförsäkringar.se/ostgota

Verksamhet:

Östgöta Brandstodsbolag är ett ömsesidigt försäkringsbolag som inom Östergötlands län erbjuder sina kunder ett heltäckande försäkringsskydd och finansiella tjänster med koppling till försäkring. Bolaget är marknadsledande inom sakförsäkring.

Arkivet:
I vårt arkiv finns gamla försäkringsbrev som är sorterade efter församling. Det finns också delägarförteckningar från slutet av 1800-talet. Det finns inga register utan den som söker information om gamla gårdar o.d får själv leta i pärmarna.

Vi har också ett arkiv med styrelseprotokoll och bolagsstämmoprotokoll från bolagets start år 1841. Där kan man med vår hjälp söka uppgifter.

KÄLLOR

Östergötlands läns brandstodsbolag 1841-1941: minnesskrift utgiven med anledning av 100-årsdagen 1941.
av [ Östergötlands läns brandstodsbolag ] på uppdrag av Brandstodsbolagets styrelse utarbetad av Viktor Petersson
Inbunden i hellinneband i mycket gott skick Linköping 1941 [ 443 s. +diagram och kartor; 25 x 18 cm; 1353 gr ] - UR INNEHÅLLET - Kap.I: Brandstodsförhållandena på landsbygden under äldre tider, särskilt med hänsyn till Östergötland 9 - Kap II: Uppkomsten av länsföreningar. »Föreningen till brandförsäkring av lösegendom i städerna och på landet inom Linköpings län och stift« 42 - Kap II Östergötlands läns Brandstodsbolag. Organisationsåret 61 - Kap. IV. Verksamheten under åren 1841 -1851 79 - Kap. V. Verksamheten under åren 1851-1871 103 - Kap. VI. Verksamheten under åren 1871 - 1891 148 - Kap. VII. Verksamheten under åren 1891 -1911 178 - Kap. VIII Verksamheten under åren 1911 - 1928 205 - Kap. IX. Verksamheten under åren 1928 -1941 239 - Kap. X. Försäkringsföremål och försäkringsvillkor 281 - Kap. XI. Försäkringsavgifter och fonder 307 - Kap. XII. Försäkringsrörelsen och försäkringsbeståndet 318 - Kap. XIII Brandskyddsväsendet på Östergötlands landsbygd under bolagets verksamhetstid 329 - Kap XIV Personalförhå1landen 367 - Kap XV Lokaler och hus 398 - Personförteckningar 405 - Bolagets första reglemente 419 - Käll- och litteraturförteckning 433 - Tabeller 438 - Person- och ortsregister 441.


 

Uppladdad: 2013-11-18 05:25:57, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2013-11-18 05:26:12, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2013-11-18 05:26:28, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2013-11-18 05:26:56, av: Richard Nyström.Nuvarande emblem

Uppladdad: 2019-06-07 19:23:02, av: Richard Nyström.Åtsida 59 mm

Uppladdad: 2019-06-07 19:23:16, av: Richard Nyström.Frånsida 59 mm

Kommentarer: