I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

S:ta Birgittas av Sveriges Militära Orden - olika grader - UNDER UTREDNING   Italien

Instiftad år: 1856 Valör: Guld
Ytterligare information:
Privat ordenssällskap

​International: Military Order of Saint Bridget of Sweden, Knight Commander set comprising neck badge and breast star, the latter bearing makers details for Alberti & Co of Milano, silver, gilt and enamels.
‐-------


Click to enlarge

Large silver-gilt edged blue enamel Maltese cross, a gilt and red and black enamel flame-like shape between the points of the lower arm of the cross, on scroll, crown and trophy of arms suspension with loop for neck ribbon; the face and reverse identical; height 142mm (5.5 inches), width 54mm (2.12 inches); on original ribbon full neck ribbon with ties.

The Order seems to have appeared in the 1960s and faded from view some twenty years later.  It has no connection with the Bridgettine Order founded by the 14th Century Saint Brigitta of Sweden and seems to have been a private initiative.
 

Uppladdad: 2019-08-14 20:31:03, av: Richard Nyström.
Uppladdad: 2019-08-14 20:31:27, av: Richard Nyström.
Uppladdad: 2019-08-14 20:31:49, av: Richard Nyström.
Uppladdad: 2019-08-14 21:01:31, av: Richard Nyström.
Uppladdad: 2019-08-14 21:01:58, av: Richard Nyström.
Uppladdad: 2019-08-14 21:02:14, av: Richard Nyström.
Uppladdad: 2019-08-14 21:02:31, av: Richard Nyström.
Uppladdad: 2019-08-14 21:02:48, av: Richard Nyström.
Uppladdad: 2019-08-14 21:04:02, av: Richard Nyström.
Uppladdad: 2019-08-14 21:04:20, av: Richard Nyström.
Uppladdad: 2019-08-14 21:04:38, av: Richard Nyström.
Uppladdad: 2019-08-15 10:11:40, av: Richard Nyström.
Kommentarer:
2019-09-17 14:20:34Mikael Sundbom
Snart har det gått en månad. Är beredningen av underlaget klart snart?
Jag är verkligen nyfiken på vad "beredningen"
kommer säga...
2019-08-22 06:42:58Richard Nyström
Underlag till svar med bevisuppgift under beredning. Mvh Richard Nyström
2019-08-21 10:47:01Jonas Arnell
Del 2:

Praxis säger att äkta furstehus ordnar är äkta riddarordnar. De förvaltas på minst sagt olika sätt. Det finns riddarordnar som har en lägre tröskel för medlemskap, så om man vill kan man undantagsvis möjligen tala om kommers. Men ju lägre tröskel för medlemskap, desto sämre ljus hamnar förstås också furstehuset i, vilket jag också skrivit om: det finns dynastiska storkors som på ett plan hålls för lägre än ett enkelt riddartecken av en annan orden.

Då jag antagits av flera ordnar i ICOC:s register (men är närmast vilande medlem i alla) så kan jag säga att det i allmänhet absolut inte pågår en kommers. Först kommer nämligen bedömningen av en tänkt kandidats karaktär. Det finns en tradition att inträdet till en riddarorden motsvarar en pilgrimsresa, så det är inget konstigt med det.

Man kan absolut ägna tid åt att försöka tala ner ICOC, men det ändrar inget i sak (och att tendentiöst driva en tes på felaktiga fakta faller snarare tillbaka på en själv). Kanske är det talande att de två svenska kommissionärerna är Per Nordenvall (fd riddarhusgenealog, fd ordenshistoriograf vid KMO) och Henrik Klackenberg (statsheraldikern och H M Konungens kammarherre). Personer med stor kunskap och integritet. Det är noterbart att de parallella engagemangen är möjliga och inte ses som hindrande.

Spelar ICOC:s register någon roll i Sverige? Eftersom bärandetillstånd för civila från KMO:s sida slopades på 60-talet, så är det kanske inte en stor fråga. Men på militära sidan är det värt att notera undantaget från bärande av dynstsiska ordnar till unform, nämligen om en dynastisk orden förlänats för tapperhet i strid. Här blir det ju intressant att reflektera över vilka ordnar som i så fall kommer ifråga. Jag kan inte säga rakt av att ICOC:s register med appendix kommer att spela roll, men det kommer i vart fall att vara en inte obetydlig samvariation mellan vilka ordnar som i så fall är godtagbara och ICOC:s register med appendix. ICOC:s register ska ses som en tillgång, en hjälp. De försöker inte styra någon, men den bygger på en sedan gammalt utvecklad praxis.

medalj.nu som webbplats ägs av en person och driftas av en annan. Till sig har de knutit personer som experter. Det är inte så att det här är RN:s webbplats: om du har åsikten att skrivningen om ICOC ska tas bort, så är det helt i sin ordning och kanske en diskussion som borde förts i kretsen av admin och inte publikt, men jag och jag tror de andra ser ett värde i att den står kvar.
2019-08-21 10:27:02Jonas Arnell
(Kommentar i två delar, del 1) Ett intressant stycke ICOC-bashing, dessvärre felaktigt på många punkter och förvånansvärt tendentiöst.

Om vi går tillbaka till 17-1800-talet så förekom det att olika icke-furstliga personer instiftade olika ordnar. Men den praxis som kom att utveckla sig under 18-1900-talet var att endast sittande furstehus kunde instifta ordnar. De andra upphörde - ett exempel väl belagt exempel är Sankt Joakimsorden (som återuppstod på 1900-talet) som hade Nelson som medlem och hade visst genomslag utan att vara knuten till ett furstehus.

Det uppstod också en praxis att fd regerande furstehus ordnar kunde ses som acceptabla i sociala sammanhang. Brittisk statschef i exil i Frankrike förlänade sina ordnar, kungahuset av Neapel-Sicilien upprätthöll sin ställning som furstehus på diplomatisk väg genom protestnoter till efterföljande statsbildning, vilket noterades i Almanach de Gotha. När svenska kungahuset har bjudit in till bröllop har bl.a. grekiska kungahuset burit sina dynastiska ordnar och det vore främmande att invända mot det.

Så det finns alltså en väl etablerad praxis som man inte kan bortse ifrån. Var kommer då ICOC in i bilden? I korthet, ICOC har skrivit ner på ett papper det som redan är praxis. Inget mer. 
RN tycks i sin värld tro att ICOC dels uppfinner en helt ny ordning, dels ger sig själv internationell bestämmanderätt över vad som är en äkta riddarorden. Så är det naturligtvis inte - jag har inte hittat någonstans att ICOC påstår vara allsmäktiga i ordensfrågor. Men igen: registret med appendix är praxis kodifierad, och som sådan inte utan värde.

År 1960 Internationella kommissionen för riddarordnar, IKR (International Commission for Orders of Chivalry, ICOC) vid den femte internationella kongressen för de genealogiska och heraldiska vetenskaperna som hölls i Stockholm under beskyddarskap av HKH prins Bertil, hertigen av Halland, med statsheraldikern Gunnar Scheffer som generalsekreterare. Så en seriös intention från framstående personer.

I en rapport från kongressens kommission för statlig heraldik föreslogs att man borde ta fram ett register, åtminstone ett tillfälligt (INTE ”högst tillfällig” som RN tillskriver ICOC), över oberoende och dynastiska riddarordnar m.m. Eftersom registret funnits i snart 60(!) år kan man nog bortse från den tillfällighet som man talade om vid instiftanstillfället.

Wienkongressen är tagen som referenspunkt för att den kongressen i stort sett lade fast ländernas utseende som vi känner dem idag. Med andra ord, i stort sett de furstehus som funnits sedan dess, och de ordnar som har setts som äkta sedan dess, baserat på att det är furstehus som är stormästare för olika riddarordnar, det är definitionen av det.

ICOC har dragits med problem i olika omgångar, det kan ingen förneka. Men ICOC:s register hänger inte i luften, den är baserad på en redan existerande praxis. Det största problemet var att S:tLazO stod med under en tid, när det rimligen inte borde stått med. Med nystarten runt 2000 lades en mer akademisk och seriös prägel. 


2019-08-21 06:53:49Mikael Sundbom
Vart på deras hemsida säger ICOC det du påstår?
Jag har inte sagt att det som står på er, medalj.nu, sida är något manifest eller religiöst. Dock är man inblandad i en verksamhet så borde man väll ha accepterat det som står där. Accepterar man det inte så torde man tänka över sitt val.

Precis som jag och fler gjorde med att avgå/sluta i SOF. Eftersom vi inte står bakom det som sägs där.
2019-08-20 22:58:54Richard Nyström
Det är inget alternativ för mig. Men för dig kanske.

Det som står på första sidan är inget politiskt manifest/religiös text där den som har någon synpunkt ska "frysas ut" eller avsluta sin medverkan.

Första sidan är mycket bra utom vad där står om IKR. Jag uttalar mig bara om denna olyckliga detalj utifrån att jag är jurist samt utifrån vad folkrätt, grundlag, rättspraxis och lagstiftning förklarar. Inte ens riktiga länder - som alla vet - kan bestämma internationellt det som somliga påstår att IKR - med magiska internationella befogenheter - kan bestämma i fråga om privata riddarordnar (bärande och legitimitet). Varje riddarorden i denna värld är enskild och lyder inte under "IKR" utan under sina resp huvudmän och hörande ordenssällskap...

När IKR brukas för att sälja ordnar används "legitimitet" och "bäranderätt" som försäljningsargument för att dupera. Enligt säljarnas förvridna moral är det alltså OK att "fuskbära" en "köpt" och "äkta orden" men samtidigt tycka att alla andras ordnar inte får bäras enligt "IKR" självpåhittade och internationellt ogiltiga "lista".

IKR är alltså frågan om en olycklig infiltrering av medalj.nu och dess profil på ordens- och medaljområdet. IKR är uppenbarligen ditsatt där för att få det att se ut att medalj.nu "går i god" för IKR och står bakom IKR så att de svenska importörerna kan peka på detta när de säljer ordnar. Ur integritetssynpunkt borde IKR utgå.

Om IKR inte heller självt på sin egen hemsida delar det som vissa i den här ordenssvängen tvärsäkert påstår om IKR får man väl säga det och korrigera felaktig information?

Ordensavskaffandet i Sverige har tyvärr medfört en del avarter och det har uppståt en svart marknad för ordensmäklare som "rekommenderar" mot ersättning att en individ förlänas en "äkta utländsk riddarorden" att ha till fracken. Jag har sett det på nära håll och även hur IKR används för att "smörja" och autentisera. Det är för att jag vill medalj.nu väl som jag berättar om IKR.

Är det inte en samhällsplikt att hindra folk blir lurade att köpa "IKR-certifierade legitima" ordnar som i princip inte är värda mer än metallen de är gjorda av?

Likaväl är det väl på samma sätt viktigt att upplysa gamla människor att de kan bli lurade att lämna ut bank-id till främlingar på telefon...

Återigen, IKR är inte erkänt i Sverige, varför ska det då erkännas på medalj.nu?


2019-08-20 14:49:19Mikael Sundbom
Om du inte står bakom det som står på första sidan så är det väll bara att avsluta ditt medverkande.
2019-08-20 11:56:05Richard Nyström
Bra att lägga i Z3. Hade problem med att få till det i systemet.

Viktigt: "IKR" är en import av vissa personer i Sverige och används som täckmantel för mindre nogräknad ordenskommers. Inga länder, däribland Sverige, erkänner "IKR/ICOC" som är en privat icke-statlig förening. IKR förekommer ingenstans i svenska bärandeordningar eller reglementen. Visa mig. Frankrike och England tar t ex starkt avstånd från IKR.

Det som åberopas om Wienkongressen 1814 är gripet ur luften och taget ur sitt sammanhang. Det finns inget av det som IKR (och tyvärr medalj.nu) påstår i kongressens publicerade slutakt.

Länder erkänner varandra på bilaterala basis inkl varandras ordnar. Någon multilaterala och överordnad internationell reglering över ordnar finns inte utom att FNs medlemsstater anses ha rätt att oinskränkt stifta statsordnar. IKR uttalar att de ej har med sånana ordnar att göra inom sitt program.

Privata riddarordnar verkar i kraft av konstitutionella friheter och har inga överrockar. I Sverige finns t ex ingen lag om ideella föreningar. Detta markerar att inga sällskap och ordnar står under självutnämnd hegemoni av en privat organisation som "IKR", vare sig ifråga om legitimitet eller bäranderätt. IKR används som ett tillvägagångssätt att avge osanna intyg.

IKR säger själva på sin hemsida att deras ställningstaganden är högst provisoriska och att oenigheten inom IKR är stor. De svenska importörerna som alltså "rundar" medborgerliga rättigheter och svenska rättsprinciper genom kategoriska som osanna påståenden talar emot vad IKR själva säger på mycket avgörande punkter.

En fd president för IKR lät utnämna sig till "prins" varefter ha med sin "fons honorum" lät instifta ordnar som sedan IKR "godkände" som äkta. Så går det alltså till hos IKR. Otroligt!

Jag rekommenderar att IKR/ICOC bör utgå från ingressen till medalj.nu då det är oseriöst att ha med på ovan anförda skäl.
2019-08-19 11:08:48Mikael Sundbom
Jag förstår. Det var bara kommentaren "(utanför FN-stadgan)" som förbryllade lite......
2019-08-19 10:58:21Peder Peterson
Alltså. Är orden inte en statsorden eller dynastisk IKR-erkänd så sorterar vi den under Z3. Ordensällskap m.m.
2019-08-19 10:55:08Mikael Sundbom
Taget!
2019-08-19 10:48:23Peder Peterson
På hemsidans första sida skriver vi nedanstående. Det gäller.

"Dynastiska ordnar, ordnar som tillhör ett suveränt furstehus (d.v.s. härskande eller f.d. härskande furstehus vars suveräna rang erkändes vid Wienkongressen 1814 eller senare) bäres ej till uniform, såtillvida de ej förlänats med anledning av krigsmannagärning. Under grupp P redovisas Dynastiska ordnar erkända av Internationella kommissionen för riddarordnar, IKR (International commission for orders of chivalry, ICOC). Medaljer från ordenssällskap må ej bäras till svensk uniform annat än vid interna sammankomster inom sällskapet."
2019-08-19 09:27:13Mikael Sundbom
FN-stadgan? Förklara gärna.
2019-08-16 15:39:59Richard Nyström
Orden är instiftad privat (framgår av listning+ övrig info). Ordenssällskap med insignier finns över hela världen. Några "rättesnören" finns ej då instiftanderätt existerar universellt enl allmänna rättsgrundsatser. Det finns ingen "global ordenspolis".

Statsordnar är egentligen de enda som är något att komma med. Där finns det regler och principer. Icke-statlig "fons honorum" (utanför FN-stadgan) är helt och hållet frivilligt och också privat.

2019-08-16 09:02:37Jonas Arnell
Sankta Birgittas orden är en fullständigt oäkta orden. Hans Cnattingius gjorde en historisk spårning i källmaterial och visar hur legenden om en Sankta Birgittas riddarorden uppstod utanför Sverige (på samma sätt om det uppstod om en svensk medeltida Serafimerorden och en dito Svärdsorden). Se http://arnell.cc/illegitim.htm#birgit