I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

SHRBM: Sveriges Hantverksråds medalj i brons   Sverige

Instiftad år: 1925 Valör: Brons
Ytterligare information:
Medalj av Sveriges Hantverksråd, tidigare Sveriges Hantverks- och Småindustriorganisation.

Medaljen hette förut "För yrkenas forkofran".

Sveriges Hantverksorganisation, Sveriges Hantverks- och Industriorganisation, SHIO-Familjeföretagen och Småföretagens Riksorganisation är grunden till det som idag heter Hantverkarnas Riksorganisation. Det närmast tidigare namnet var Sveriges Hantverks- och Småföretag.

Denna medalj delades senast ut 2011 med Konung Carl XVI Gustafs porträtt i yngre version av gravören Leo Holmgren. Denna version ges idag som jetong och är ej bärbar.


 

Uppladdad: 2013-02-04 10:56:33, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2013-02-04 10:56:53, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2019-08-09 22:37:30, av: Richard Nyström.Miniatyr - åtsida

Uppladdad: 2019-08-09 22:37:51, av: Richard Nyström.Miniatyr - frånsida

Uppladdad: 2019-09-10 20:03:01, av: Richard Nyström.Åtsida - jetongversion

Uppladdad: 2019-09-10 20:03:23, av: Richard Nyström.Frånsida - jetongversion

Kommentarer: