I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

Krigsmed.: Krigsmedaljen   Norge

Instiftad år: 1941 Valör: Brons
Ytterligare information:
Innstiftet ved kongelig resolusjon, 23 mai 1941.

Utdeles til norske og utenlandske militære eller sivile som på en fortjenestefull måte har deltatt aktivt i krigen for Norge. Medaljen kan deles ut "post mortem" til alle nordmenn og utlendinger som har kjempet i de norske styrker og handelsflåten, og falt for Norges sak.

Medaljen er preget av kong Haakon VII's bilde, navn og valgspråk på fremsiden. Baksiden er dekorert med en krans og omskriften "Krigsmedaljen". I midten på hver side står kongens navnsiffer.
Medaljen måler 32mm og er preget i bronse. Medaljens bånd er rødt og gult i riksbannerets farger.

Om en som har mottatt medaljen gjør seg ytterligere bemerket, kan han tildeles stjerner for å plassere på båndet. En og samme person kan maksimalt motta 3 stjerner.


 

Uppladdad: 2007-09-11 10:29:04, av: PeO Sandberg.
Uppladdad: 2013-01-16 12:14:04, av: Tom Nøkleby.Den nye Krigsmedaljen.

Kommentarer:
2012-12-19 10:15:07Tom Nøkleby
Statuttene fra 2012 bestemmer at Krigsmedaljen kan tildeles for personlig innsats i kamp «eller lignende bedrift», enten det gjelder særlig utvist personlig tapperhet eller ved særlig ledelsen av en avdeling. Innsatsen må være utført i krig eller væpnet konflikt. Medaljen kan tildeles nordmenn så vel som utlendinger, militære så vel som sivile. Den kan tildeles post mortem og overlates da til den dekorertes nærmeste etterlatte.

Tildeling av vedtas av Kongen i statsråd på grunnlag av Forsvarsdepartementets innstilling. Forut for innstilling skal departementet sørge for at det blir gjort en fagmilitær vurdering av den innsatsen som vurderes belønnet. Forsvarssjefen må gi sin anbefaling til innstilling. I 2012 ble det innført en paragraf om at Kongen i statsråd kan frata medaljen den som har vist seg uverdig til å bære den.

De første tildelinger av Krigsmedaljen for innsats etter andre verdenskrig ble vedtatt i statsråd 23. mars 2012. Medaljen ble da tildelt fem personer for innsats i Afghanistan.Blant de dekorerte var Christian Lian, som ble tildelt medaljen med stjerne (to tildelinger). Lian mottok medaljen post mortem.