I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

Scouternas Gustaf Adolfs-märke   Sverige

Instiftad år: 1947 Valör: Guld

PDF
gamarken.pdf

Ytterligare information:
Instiftad postumt 1947 efter prinsens död i flygolyckan vid Kastrup. Prinsens änka, Prinsessan Sibylla utarbetade principerna för utdelning av märket.

Gustaf Adolfs-märket

Läs på ett annat språkLadda ned PDFBevakaRedigera

Gustaf Adolfs-märket är, efter Silvervargen, den högsta utmärkelsen inom den svenska scoutrörelsen. Det utdelas sedan 2013 av Scouterna, dessförinnan gjordes detta av organisationens företrädare Svenska Scoutrådet (SSR) och Svenska Scoutunionen (SSU).

Gustaf Adolfs-märket instiftades 1947 till minne av den det året avlidne arvprinsen Gustaf Adolf, prinsen var mycket engagerad i scoutrörelsen och var från dess grundande till sin död ordförande för Svenska Scoutunionen. Idag utdelas utmärkelsen till "aktiv ledare för synnerligen förtjänstfulla insatser för Scouterna på minst distriktsnivå"

Biografi

Gustaf Adolf Oscar Fredrik Arthur Edmund, inom familjen kallad Edmund, född 22 april 1906 på Stockholms slott, död 26 januari 1947 i en flygolycka vid Kastrup, var prins av Sverige och hertig av Västerbotten. Han var son till dåvarande svenske arvprinsen (sedermera kronprins respektive kung) Gustaf VI Adolf och dennes första hustru prinsessan Margareta av Storbritannien och Irland och far till Carl XVI Gustaf. Prins Carl Philip har fått namnet Edmund (se ovan) efter sin farfar. Gustav Adolf gifte sig 1932 med sin syssling Sibylla av Sachsen-Coburg-Gotha. (Gustaf Adolfs morfar var bror till Sibyllas farfar.).

Bland hedersuppdrag och ordförandeskap kan nämnas ordförandeskap i den internationella scoutkommittén 1932, Sveriges olympiska kommitté, Riksidrottsförbundet, Svenska jägareförbundet, Svenska aeroklubben, och Sveriges ungdoms beredskaps centralråd, samt hedersledamot i Vetenskapsakademien och Krigsvetenskapsakademien.

Han var bland annat, liksom senare hans son, mycket engagerad i scoutrörelsen. I sin minnesteckning över Gustaf Adolf skrev generalmajor Carl August Ehrensvärd den 27 januari i Svenska Dagbladet: ”... han var en god svensk man. Ära. Skyldighet. Vilja. De orden karakteriserar honom bäst”. Greve Folke Bernadotte uttalade sig i samma tidning med anledning av bortgången: ”Han sparade sig aldrig, var aldrig rädd om sin värdighet, för oss förblev han alltid en scout bland scouter”.
Källa: Wikipedia (utdrag)

Prins Gustaf Adolf blev Svenska Scoutrådets ordförande år 1932.

Bärs - som övriga scoutmärken - till scoutuniform, men inte till högtidsdräkt.


 

Uppladdad: 2013-04-05 01:02:45, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2016-01-24 20:45:09, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2013-04-05 01:03:40, av: Richard Nyström.Prins Gustaf Adolf - porträtt av Bianca Wallin 1939

Uppladdad: 2013-04-05 01:04:57, av: Richard Nyström.Prins Gustaf Adolf vapensköld

Uppladdad: 2014-03-17 04:41:52, av: Richard Nyström.Aktuellt märke

Uppladdad: 2014-03-17 05:10:39, av: Richard Nyström.Medaljer och märken

Uppladdad: 2014-06-25 12:30:33, av: Jonas Arnell.Aktuellt märke

Kommentarer:
2019-09-30 09:28:33Jonas Arnell
Jag undrar om vi inte ska avpublicera den här så länge, eller åtminstone sätta den under "utredning pågår". Den heter "märke" och enligt uppgift i tråden förlänas den inte i band. Bandet ser ut att vara nytt och oblekt, så den verkar inte ha förlänats så i äldre tid och att det skulle vara det som är en förklaring. Det troligare är att det är ett enstaka sentida hemmabygge.
2019-09-28 11:31:13Richard Nyström
Gustaf Adolfs-märket

Gustaf Adolfs-märket är, efter Silvervargen, den högsta utmärkelsen inom den svenska scoutrörelsen. Det utdelas sedan 2013 av Scouterna, dessförinnan gjordes detta av organisationens företrädare Svenska Scoutrådet (SSR) och Svenska Scoutunionen (SSU).

Gustaf Adolfs-märket instiftades 1947 till minne av den det året avlidne arvprinsen Gustaf Adolf, prinsen var mycket engagerad i scoutrörelsen och var från dess grundande till sin död ordförande för Svenska Scoutunionen. Idag utdelas utmärkelsen till "aktiv ledare för synnerligen förtjänstfulla insatser för Scouterna på minst distriktsnivå"

2014-09-01 16:10:10Björn Julius
Hej Jonas

GA-märket delas ut utan band. I vart fall har jag själv aldrig seet ett märke hängande i band.
Jag har förgäves letat efter instiftandeurkunden.
2014-08-28 14:15:00Jonas Arnell
Tittade i stadgarna och det verkar som att det formella namnet är "Scouterna" och att riksorganisationen är en organisatorisk beteckning inom Scouterna.

Fråga till dig, Björn, utdelas GA-märket med band? Har det gjorts tidigare, eller är befintliga exemplar privatinitiativ?
2014-08-24 18:40:00Björn Julius
Utdelande instans är nu Scouternas Riksorganisation "Scouterna" sedan man bildade ett gemensamt scoutförbund.
2014-06-18 18:40:14Björn Julius
Tilldelades själv Gustaf Adolf-märket 2000.
Det var en nyhet att ett band tillhör.
Har själv aldrig sett det. Har även letat efter en instiftelseurkund men inte hittat någon sådan.Vet bara att prinsessan Sibylla deltog när tecknet instiftades.
2014-03-17 05:12:09Richard Nyström
Ref-länk:

http://www.kristianstadsbladet.se/hassleholm/article1093015/En-garingng-scout-alltid-scout.html

Samt nyuppladdad helbild i listningen.
2014-03-17 04:44:42Richard Nyström
Viss osäker proveniens betr. märket med band. Dock att den burits/bärs av ledande veteranfunktionär inom scoutrörelsen i Sverige. Uppgift om att den kan vara "hemsnickrad" förekommer. Behöver utredas vidare.
2013-08-15 12:38:48Jonas Arnell
Svenska scoutrådet kommer att upplösas i september 2013, så utdelande instans kommer att ändras framöver.
2013-08-15 12:33:55Jonas Arnell
Bärs - som övriga scoutmärken - till scout-uniform, men inte till högtidsdräkt. Flyttad till grupp Z.
2013-04-05 02:30:30Richard Nyström
Det först utdelade scoutmärket ser ut att ha utdelats år 1947 till Folke Bernadotte och får väl anses även vara instiftandeår med anledning av prinsens död.
2013-04-05 02:26:25Richard Nyström
Det här måste vara scoutmärket ser det ut som. Lite speciell.
2013-04-05 01:56:31Jonas Arnell
Är det här samma som http://scouthistoria.ssf.scout.se/arkiv/gamarken.pdf ? Kallas Gustav Adolf-märket eller GA-märket i scoutrörelsen.

"Gustav Adolf-märket består av Prins Gustaf Adolfs krönta namnchiffer i en granriskrans med liljan, utfört i förgyllt silver. Kan tilldelas aktiv ledare för synnerligen förtjänstfulla insatser för scoutrörelsen på minst distriktsnivå. Utdelas av Svenska Scoutrådet (SSR) på förslag av förbund. GA-märket utdelas som regel endast på Sankt Georgsdagen."