I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

GMtf2: Medaljen För tapperhet i fält i guld - 2:a storleken   Sverige

Instiftad år: 1789 Valör: Guld
Ytterligare information:
Karl XIII:s tapperhetsmedaljer förekommer i tre storlekar, en större (diameter 30mm - 7 1/2 storleken) och en mindre (diameter 11mm - 2:a storleken). Den i mindre storleken var inte en miniatyr utan en helt reguljär medalj. En tredje version med slät baksida förekommer, som är i 3:e storleken (diameter 15mm).

Denna medalj bars med texten utåt till skillnad mot de andra medaljerna benämnda "För tapperhet i fält". Motivet med Svärdsordens kors vändes mot frånsidan.

Ref: Hildebrand II, s. 292 Nr 26.


 

Uppladdad: 2011-10-14 23:53:23, av: Richard Nyström.Åtsida - medaljen bars dock med denna sida mot bröstet

Uppladdad: 2011-10-14 23:54:08, av: Richard Nyström.Frånsida - medaljen bars med frånsidan synligt på bröstet dvs bakvänt

Uppladdad: 2019-08-02 20:27:15, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2019-08-02 20:27:35, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2019-08-06 21:28:40, av: Richard Nyström.Miniatyr - åtsida

Uppladdad: 2019-08-06 21:28:56, av: Richard Nyström.Miniatyr - frånsida

Kommentarer: