I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

SthLFKGM(5): Stockholms Länsförbund för Krishantering förtjänstmedalj i guld (5)   Sverige

Instiftad år: 1943 Valör: Guld
Ytterligare information:
Före år 2006 Stockholms Läns Försvarskommittés förtjänstmedalj i guld (SthlFKGM) och dessförinnan Stockholms Försvarskommittés förtjänstmedalj i guld (SthFKGM).

Skillnaden gentemot förutvarande medaljer är att murkronan upptill ej längre finns.

---

Stockholms länsförbund för krishantering, SLFK, har sedan snart 70 år sysslat med säkerhets- och försvarsfrågor kopplade till aktuell hotbild mot Sverige.

Stockholms Länsförbund För Krishantering har anor bakåt till 1941 när det bildades som Stockholms Läns Försvarskommitté (SLFK). Det nya namnet Stockholms Länsförbund För Krishantering tillkom 2006 - och har kvar samma förkortning SLFK.

Det pågår diskussioner om att byta namn från "krishantering" till "krisberedskap". Vid namnbyte kommer medaljerna att ändras.


 

Uppladdad: 2013-08-26 18:23:30, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2013-08-26 18:23:46, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2013-08-26 18:24:00, av: Richard Nyström.Etuibild

Kommentarer: