I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

SMtf: Medaljen För tapperhet i fält i silver - underofficersvariant med ljusblått band   Sverige

Instiftad år: 1789 Valör: Silver
Ytterligare information:
Medalj tilldelad "den grymme löjtnanten på Rud", (Källa: Anbytarforum), Gustaf Adolf Skröder (1777-1837).

Denna medalj i ljusblått band ser ut att övergångsvis ha utdelats mellan Gustav III:s tapperhetsmedalj i ljusblått band och sonen Gustav IV Adolf - innan den fick gul-blått band under Karl XIII (se medaljongporträtt nedan).

Under Gustav IV Adolfs tid som regent ändrades bilden på åtsidan (tidigare Gustav III) till kungens namnchiffer. Från 1808 skulle underofficerares och implicit officerares medaljer bäras i blått sidenband och menigas medalj i blått linneband. Guldmedaljen bars från 1809 i till hälften gult och blått band. Efter revolutionen 1809 började medaljen bäras med frånsidan utåt. Orsaken till detta var att man inte ville visa Gustav IV Adolfs namnchiffer. Senare ändrades utformningen då bilden av Kungliga Svärdsordens riddarkors kom att utgöra åtsidan. Trots det kom man att fortsätta bära medaljen med frånsidan utåt. Från 1813 föreskrevs att silvermedaljen skulle bäras i gult band med blå kanter. År 1819 ändrades reglerna till att båda medaljerna skulle bäras i band som är i blått och gult i lika breda fält.

Proveniens: Probus auktioner Auktion 22 den 23 april 2014:

Objekt(Lot No) 464 - MEDAL IN SILVER

Sweden, pattern 1809, För tapperhet i fält (for bravery), goldring with engraving: GA Skröder, makers mark, 18 k, miniature portrait (62x50 mm) of Gustaf Adolf Skröder in a gold frame with marks 18 k, S:t Erik (Stockholm) and C3=1809, original case. Provenance: Lieutenant Gustaf Adolf Skröder 1777-1837, Wermlands regemente. Utropspris(Estimate): 15000 SEK |


 

Uppladdad: 2014-04-22 23:09:10, av: Richard Nyström.Åtsida (buren bak och fram)

Uppladdad: 2014-04-22 23:12:00, av: Richard Nyström.Frånsida (buren bak och fram)

Uppladdad: 2014-04-22 23:08:11, av: Richard Nyström.Porträtt av Löjtnant Gustaf Adolf Skröder (1777-1837)

Uppladdad: 2014-04-22 23:10:22, av: Richard Nyström.Översiktsbild

Uppladdad: 2014-04-22 23:10:51, av: Richard Nyström.Diverse - med hårlock

Kommentarer: