I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

HallffbSM: Hallands Försvarsutbildningsförbunds förtjänstmedalj i silver   Sverige

Instiftad år: 1924 Valör: Silver
Ytterligare information:
Ersätter HallbfbSM: Hallands Befälsutbildningsförbunds förtjänstmedalj i silver.

Nya texten är "HALLANDS FÖRSVARSUTBILDNINGSFÖRBUND".


 

Uppladdad: 2019-09-11 11:22:56, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2019-09-11 11:23:18, av: Richard Nyström.Grupp - åtsidor

Kommentarer:
2019-09-11 11:23:58Richard Nyström
Nyhet.