I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

LRGGM: Kungl. Livgrenadjärregementets (I 3/I 4) idrottsmedalj i guld   Sverige

Instiftad år: 1939 Valör: Guld
Ytterligare information:
Diameter 31 mm.
Jmf LivregMSM: Livgrenadjärregementets (I3/I4) minnesmedalj. Regementet nedlagd år 2000. En variant av medaljen har en metalkarm upptill på tyget för att markera att medaljen erhållits som pris vid regementstävling.

Kombinerad belöningsmedalj och prestationsmedalj (sport, skytte och övning). Medaljen delas fortfarande ut bland veteraner hörande till regementet. 

Uppladdad: 2015-04-24 20:59:58, av: Richard Nyström.Åtsida - miniatyr

Uppladdad: 2015-04-24 21:00:38, av: Richard Nyström.Frånsida - miniatyr

Uppladdad: 2015-04-24 21:01:04, av: Richard Nyström.Grupp miniatyrer - åtsidor

Uppladdad: 2015-04-24 21:01:25, av: Richard Nyström.Grupp miniatyrer - frånsidor

Uppladdad: 2015-05-29 22:38:29, av: Richard Nyström.Åtsida - miniatyr

Uppladdad: 2015-05-29 22:38:57, av: Richard Nyström.Frånsida - miniatyr

Uppladdad: 2017-02-13 23:23:48, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2017-02-13 23:24:02, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2019-06-26 22:59:50, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2019-06-26 23:00:11, av: Richard Nyström.Frånsida

Kommentarer: